Видео зона от бранша

Бранш: Дървени конструкции

Система на Knauf W333 за изграждане на носеща фасадна стена

Система на Knauf W333 за изграждане на носеща фасадна стена

г. Автор КНАУФ БЪЛГАРИЯ EООД

Системата на Knauf W333 е подходяща за сгради със стоманобетонна, метална или дървена конструкция.