Видео зона от бранша

Бранш: Керемиди

Голямоформатна керемида Tondach – Continental 9

Голямоформатна керемида Tondach – Continental 9

г. Автор ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД wienerberger-logo-stroiteli-1

Най-новото от Wienerberger, голямоформатна керемида Tondach - Continental 9. Произведена по нова модерна технология в H-образни касети, Енгобирана повърхност с дълготрайно и надеждно покритие. Керемидата е с оптимизирано тегло, повишени якостни характеристики, съвместима с цялостно системно решение за покрива от Tondach.

Бранш: Керемиди