Видео зона от бранша

Бранш: Метални конструкции

Механична обработка на едрогабаритен детайл

Механична обработка на едрогабаритен детайл

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

Групата СТРИМОНА предлага интересна услуга за механична обработка на едрогабаритни детайли. Оборудването със съвременни машини за механична обработка със CNC управление, предлага възможности за прецизна фрезова обработка на детайли с размери до 10 000 мм x 3 000 мм, както и прецизна стругова обработка на детайли с диаметър до 1 800 мм.

Монтаж на стоманени конструкции от Стримона

Монтаж на стоманени конструкции от Стримона

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

СТРИМОНА разполага с цялостно технологично оборудване и квалифициран персонал за производство и монтаж на стоманени конструкции. Компанията е една от първите организации в България, защитили стандарта EN ISO 3834-2, както и EN 1090-2.

Система на Knauf W333 за изграждане на носеща фасадна стена

Система на Knauf W333 за изграждане на носеща фасадна стена

г. Автор КНАУФ БЪЛГАРИЯ EООД

Системата на Knauf W333 е подходяща за сгради със стоманобетонна, метална или дървена конструкция.

Изграждане на хангар за ремонт на самолети

Изграждане на хангар за ремонт на самолети

г. Автор Групата Стримона

Стримона Строй изгради нов хангар за ремонт на самолети, м. “Летищен комплекс София„. Изпълнител: Стримона Строй ЕООД
Възложител: Хелитранс строй АД

СТРИМОНА – метални конструкции, металообработка, строителство

СТРИМОНА – метални конструкции, металообработка, строителство

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

Повече от 20 години групата СТРИМОНА е лидер в промишленото строителство, производството на метални конструкции и металообработка. СТРИМОНА предлага качество и бързина на най-добра цена!

СТРИМОНА 20 години качество и професионализъм

СТРИМОНА 20 години качество и професионализъм

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

Вече 20 години групата СТРИМОНА предлага ефективност, качество и висок професионализъм!

Компанията е специализирана в производство, монтаж и металообработка на стоманени конструкции и стоманени детайли. Стримона е един от учредителите на Българска Асоциация за Метални Конструкции и е член на Камарата на строителите в България. В компанията работят над 350 квалифицирани специалисти, които покриват и най-високите изисквания.

СТРИМОНА - качество и бързина на най-добрата цена!