Видео зона от бранша

Бранш: Металообработка

Фрезоване по размер от Стримона

Фрезоване по размер от Стримона

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

С модерното и високотехнологично оборудване в производствените бази на СТРИМОНА, могат да се фрезоват детайли на точен размер, на три различни нива. Групата СТРИМОНА инвестира в модерно и високоефективно оборудване за механична обработка, което в съчетание с висококвалифицирания и опитен екип оператори, технолози и инженери, гарантира качествената обработка на детайлите.

Пробиване на отвори в стоманена плоча

Пробиване на отвори в стоманена плоча

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

Механична металообработка в производствената база на СТРИМОНА. Пробиване на отвори в стоманена плоча - част от конструкцията на най-високата сграда в България - Скай Форт. @strimonagroup

Механична обработка на едрогабаритен детайл

Механична обработка на едрогабаритен детайл

г. Автор СТРИМОНА ЕООД strimona_logo-1

Групата СТРИМОНА предлага интересна услуга за механична обработка на едрогабаритни детайли. Оборудването със съвременни машини за механична обработка със CNC управление, предлага възможности за прецизна фрезова обработка на детайли с размери до 10 000 мм x 3 000 мм, както и прецизна стругова обработка на детайли с диаметър до 1 800 мм.