Видео зона от бранша

Бранш: Пожароизвестяване

„Александър Електрик“ ЕООД – експерт в електроизграждането

„Александър Електрик“ ЕООД – експерт в електроизграждането

г. Автор Александър Електрик ЕООД Александър Електрик

„Александър Електрик“ е основана през 2008 година с предмет на дейност изграждане на електро инсталации. През годините, компанията разширява своята дейност и към момента предлага, пожароизвестяване, мълниезащитни и заземителни инсталации, КПА, озвучаване и оповестяване, фотоволтаични централи и поддръжка на инсталации.