Статии от бранша

Бранш: Стоманени конструкции

Стримона стоманени конструкции

СТРИМОНА – лидер в производството и монтажа на стоманени конструкции

г. Автор СТРИМОНА ЕООД

Със своята последователност и високи референции СТРИМОНА се откроява като лидер в сферата на стоманените конструкции.

стримона

Voya Beach Resort – стоманена конструкция, изпълнена от Стримона

г. Автор Групата Стримона

Един от обектите на Стримона, които са в процес на изпълнение е Voya Beach Resort в Свети Влас. Стримона изпълнява производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция.