Новини от бранша

Бранш: Строителни материали

„Бъди оранжев – мисли зелено!

RÖFIX България продължава инициативата „Бъди оранжев – мисли зелено!“

г. Автор РЬОФИКС ЕООД

В рамките на инициативата „Бъди оранжев – мисли зелено!“ през април 2020 година RÖFIX България залесиха 13 300 семеника от черен бор близо до село Ракита, община Сливница. На 29.05.2021 година проведоха кампания по попълване и отглеждане на горския масив.