Информация за Строителните материали

Строителството е отрасъл на народното стопанство, който създава основни средства – сгради и строителни съоръжения за бита, културата и материалното производство.

Развитието на строителството е свързано с развитието на производителните сили.

Кратък исторически преглед на откритията за строителни материали

Основните строителни материали използвани в древността са били Камък и дърво. Първоначално тези строителни материали са се използвали в необработен вид, а по-късно е започнала тяхната обработка Едни от най-старите естествени строителни материали са били Кирпич и тухли от печена глина, те са били използвани първоначално в няколко древни държави, като Египет и Индия. Друг тип строителни материали, разтворите от вар и пясък са използвани за зиданите конструкции от тухли и камък, те са били изключително популярни при строителството на сгради в Римската империя.

Кратка ретроспекция на различните строителни материали използвани в миналото и разработени в наши дни са например, варта, вулканичната пепел и вода от която в наши дни се произвежда бетон. Друг интересни факти строителни материали са метални профили използвани за свързващи елементи за конструкции. Основните строителни материали от които са се произвеждали метални конструкции са чугуна, от който с са изграждани първите мостове. На по-късен етап е открита стоманата използвана в строителството за строителни материали използвани в носещи конструкции. Един от най-здравите продукти в строителни материали е стоманобетона, който е открит сравнително късно през деветнадесети век.

Развитие и производство на строителни материали

В древността, строителни материали са се произвеждали единствено на ръка, като векове наред е провело производството много бавно.

В наши дни строителни материали се предлагат за всички процеси на строителството. Като се започне от изграждането на основите, където за строителни материали се използват високоякостен бетон с метални конструкции за да бъдат основите са сградите максимално здрави и да отговарят на изискванията за полагане на строителни материали. След основите на сградите се използват хидроизолациите като строителни материали с голямо значение за това, да не проникват влаги и води които могат да разрушат основите на сградите. Ето защо тази тип строителни материали са особено важни при изграждане на сгради. На следващ етап са друг вид строителни материали свързани с преграждането на вече изградените основи от бетон и стомана, това са преградните строителни материали. Според предназначението на сградата най-често се използват керамични блокове. Това са едни от качествените и надеждни строителни материали. Тези материали се изграждат със зидарски разтвори и лепилни смеси, които са в следващия етап от строителството. Тези строителни материали са важни във връзка с издръжливостта на полагането на замазките и зидариите с цел да несе получават пукнатини след полагането им. Към процеса на изграждането неизменно се използват строителни материали в овк и електро инсталациите. Прекарването на качествени тръби и канални връзки за кабелни ел инсталации са съществена част от строителството на сгради с качествени строителни материали. Тази част от изграждането е важна, тъй като тези строителни материали остават под земята и евентуални проблеми в бъдеще биха довели до сериозни нежелани ремонти.

В следващ етап с нареждат изолационните продукти като строителни материали. Ролята им е важна за изолирането на сградата с цел добри коефициенти на топлозадържане и охлаждане. Много компании предлагат различни видове строителни материали в тази част от изграждането на сградите , за това е важно да изберем качествени строителни материали и да се доверим на специалистите. Когато една сграда се завърши на груб строеж важен елемент са строителни материали които се използват при направата на покривите. Интересното тук е, че според различните покриви на съответните сгради се използват много различни строителни материали. Едни строителни материали се използват за плоски покриви, а съвсем различни строителни материали се използват за изграждането на скатни покриви на дървени конструкции. Затова разнообразието от фирми и марки, които се прилагат на пазара при тези строителни материали са много. Разбира се, всеки може да избере с кои строителни материали да работи. След тези основни етапи от строителния процес се залагат строителни материали за отопление е вентилация на сградата. В днешно време се предлага многообразие от варианти и системи за изпълнение от различни производители на строителни материали. Правилния избор на отоплителна и климатична техника зависи от бюджета и възможностите на инвеститора при избора но този тип строителни материали. След затваряне на сградата, следва избора на фасади, важен елемент на тези строителни материали е коефициентът на поглъщане и отдаване на топлина. Малко хора знаят колко е важно това. При тези строителни материали не се препоръчва компромис с качеството. Неизменна част от завършването на сградата са довършителните строителни материали. Те включват обзавеждането, избора на строителни материали за интериор и декорация на различните помещения. Именно в тази част разнообразието от строителни материали е изключително богато. От интериорни бои и техники за полагане на различни декоративни елементи до системи от строителни материали, придаващи красив завършек на дома или офиса. Една от щрихите за красивата външна визия е правилния избор на строителни материали при външните настилки. Те придават една завършеност на целия проект. Важно е настилките да бъдат от качествени материали, за да бъдат издръжливи на външните условия. Добре преди да се изберат тези строителни материали да се посъветваме със специалисти в областта.

Като заключение можем да кажем, че във всеки един етап от строителството трябва да сме запознати с какви строителни материали ще бъде изградена нашата сграда. Това трябва да се случва с помощта на архитекта и строителя, тъй като те са основните движещи фактори при изграждането. Понякога се случва да се избера по-евтини строителни материали и това води до последващи проблеми след изпълнението. Ето защо е важно да се използват качествени строителни материали за да могат сградите да бъдат издръжливи във времето и да не се налагат ремонтни дейности след завършването на обекта.

Строителството е един от най-бързо развиващите се сектори в световен мащаб. Това е отрасъл от икономиката, които се развива с относително стабилни темпове според зависимост от региона и възможностите за застрояване. Това е и една от основните причини за стабилния ръст на имотния пазар през последните години. Статистиките показват постоянен ръст , въпреки моментните колебания на пазара на имоти предизвикани в следствие на различни обстоятелства през годините. Купувачите стават все по взискателни при избора на имот, тъй като се интересуват от качеството на изпълнението на сградите. Това една стабилна тенденция за повишаването на качеството при строителството на сгради и съоръжения.