Информираният потребител стимулира пазара на строителни материали с високо качество

г. Автор ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД
цанко миланов интервю

Едно интервю с инж. Цанко Миланов – Управител на Винербергер ЕООД и Тондах България ЕООД

Г-н Миланов, Винербергер е компания с двестагодишна история. От повече от 10 години е и на българския пазар на строителни материали. Каква според Вас е посоката на развитие на пазара и какви са тенденциите в момента?

Пазарът на градива и покриви определено расте в последните две години. Основния мотор за развитието на градивата е високата активност при новото жилищно строителство, което е съсредоточено основно в София и Пловдив, докато при покривите все по-голям превес взема т.нар. реновиране (подмяна на стар покрив с нов). Фокусът на строителството не е нов и той отново е в много-фамилните жилищни сгради, но смятам че и строителството на еднофамилни къщи бележи приличен и устойчив ръст, движен основно от нарастването на цените на апартаментите, а това е нещо, което всички усещат през последната една година, заедно с желанието на хора с по-добри финансови възможности да живеят в едно по-добра среда. От друга страна високата концентрация на строителство на нови жилища в София и Пловдив, където е съсредоточена повече от половината строителна активност в момента, кара много експерти да предричат пренасищане на пазара и съответно охлаждане на инвестиционните намерения на участниците на пазара в близките 1-2 години.

winerbergerПо данни на НСИ през 2106 г. в България е започнало строителството на около 12,500 жилища, което при население около 7 милиона, означава приблизително 1,8 нови жилища на 1000 жители. Това е коефициент, който е далеч под Европейските норми от 4,0-4,5 жилища на 1000 жители, и при който може да се говори за една устойчива подмяна на стария жилищен фонд. Този „спящ потенциал“ за България обаче може би звучи обещаващо и то вероятно е така, но ако се задълбочим по-дълбоко – на регионално ниво, трябва да отчетем високата степен на урбанизация и демографския проблем, пред който е изправена държавата ни. Ще видим, че реално на основните пазари като София и Пловдив вече може да се говори за „прегряване“ на пазара и рано или късно това охлаждане, за което споменах преди малко, ще се случи. Хубавото в случая е, че вече сме преживявали този етап на цикличност на пазара и добрите компании в сектора реално излязоха по-силни от кризата.

winerbergerВъв връзка с тенденциите, от гледна точка на употребата на продукти в строителството, може да се каже, че клиентите вече са доста високо информирани и те реално стимулират строителните компании и предприемачи да използват основно висококачествени материали. Ако преди години в обявата за продажба на жилище описанието се изчерпваше с „червена тухла и PVC дограма“ сега вече клиентите искат точна спецификация на материалите и техните характеристики. Употребата на иновативни и високотехнологични системни решения вече не е лукс, а стандарт за инвестиционните компании, които имат дългосрочна визия за развитието си.

Като се започне от стените за изграждане на ограждащата конструкция, където се търсят все повече решения за стени с висока степен на енергийна ефективност и топлинна акумулация, каквито са продуктите Porotherm, премине се през системите за водоснабдяване и канализация с безшумни тръби на Pipelife, системите за ландшафтна архитектура Semmelrock и се стигне до „черешката на тортата“, а именно „петата фасада“ на къщата в лицето на решенията за керамични покриви Tondach, предприемачите и клиентите показват не само добро познание, но и желание за употреба, което няма как да не даде положителна посока на развитието на целия строителен пазар.

Естествено все още съществува пазар, за радост намаляващ, където основния движещ елемент е цената и качеството е без значение, но това е нормално за нашите географски ширини. Без да съм специалист обаче мога със сигурност да кажа, че и останалите системи (електро, отопление и охлаждане, дограма и т.н.) в една сграда бележат ръст на своите иновативни продукти, точно заради по-високите изисквания на крайния клиент.
winerberger
Живеейки в ерата на дигитализацията, все повече клиенти търсят възможност за „умно управление“ на сграда, която строят, като това кара лидерите на пазара да се фокусират също върху допълнителната добавена стойност не само на своите продукти, но и на услугите, които предлагат. Добрата новина е, че клиентите се научиха да търсят системния подход, а не просто продукти за всяка една част от сградата, което със сигурност е предимство за производители на качествени решения от строителни материали, какъвто е Винербергер.

Компанията Винербергер е известна със своето лидерство на пазара, разкажете ни за новостите в устойчивото развитие?
winerberger
Да бъдеш лидер и то на пазар, който оставя траен отпечатък в заобикалящата ни среда, е изключително отговорна задача и ние осъзнаваме това! Със сигурност устойчивостта в строителството вече не е само модерен термин, а тема, върху която мислят всички отговорни компании като нас.

В унисон със Стратегия 2020 Винербергер реализира последователна политика на устойчиво развитие във всяка от своите дейности и приема отговорността си на устойчива компания като своя мисия.
winerberger
Преди повече от 10 години концернът стартира проект за ниско-енергийна сграда, познат като „Керамична къща е4“. Основната идея на проекта е да покаже в реални измерения, че с качествени и високотехнологични керамични строителни материали, и то най-вече налични в момента на пазара, се покриват бъдещите изисквания за сграда с близко до нулевото потребление на енергия – стандарт, който ще е предизвикателство за Европа след 2020.

Пилотният проект по тази концепция беше реализиран в гр. Цветл, Горна Австрия през 2012 и след две-годишен мониторингов период бяха доказани заложените в концепцията параметри: благодарение на соларните колектори и частично използваната при отоплението на къщата биомаса, произведената от сградната инсталация възобновяема енергия надвишава потребената с близо 2000 kW/h за година, а спестените емисии въглероден диоксид са около 1 kg/m2 за година. Съответно спестените въглеродни емисии са повече от емитираните. Къщата притежава отличен комфорт на обитаване благодарение на уникалните свойства на керамиката да регулира влажността, да акумулира топлината и да създава здравословен микроклимат. Като допълнително основно предимство е фактът, че разходите по изграждането на такава къща не надвишават с повече от 15-20% разходите при конвенционалните решения, но пък се изплащат за сравнително кратък период, тъй като домакинствата плащат минимални суми за комунални услуги и за поддръжката на сградата в дългосрочен план. Всъщност всички тези предимства определят и четирите е-та в името на концепцията „е4“: от английските думи economy, ecology, energy & emotion или керамична къща, която е икономична, екологична, енергийно ефективна и гарантира положителни емоции на своите обитатели.
winerberger
Устойчивостта не касае само показателите на един готов продукт. Тя заляга още в процеса на производството му. Като отговорна компания Wienerberger поставя сред своите приоритети устойчивите производствени технологии, като свежда до минимум въглеродния отпечатък върху околната среда. Използват се екологични горива като природният газ, ВЕИ вкл. термопомпи, комбинирани енергийни инсталации, биомаса, усвояване и повторно използване на генерираната енергия. Концернът е поел изключително отговорни ангажименти за намаляване на въглеродните емисии с над 25% до 2020 и над 40% до 2030. В производството се използват добавки, които са изцяло с екологичен произход. Продуктите на компанията се разглеждат в своя цялостен жизнен цикъл – от добива на суровините, през производството, транспорта и строителството, дългия над 100 години експлоатационен период и екологичното рециклиране или депониране след края на този цикъл. Производството и продуктите на Винербергер са високо енергийно-ефективни. Благодарение на различни екологични инициативи (рекултивация на находищата, повторно използване на отпадъците от производството, използване на рециклируеми и екологични опаковки, вкл. дървени палети за многократна употреба и др.) Винербергер се нарежда сред компаниите с най-голям принос за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Бихте ли разказали за концепцията на проекта керамична къща е4 и какъв е неговият статус в момента на групово ниво и съответно в България?
winerberger
Когато се убедихме в успеха на проекта в Австрия се замислихме, дали и в България няма хора, достатъчно узрели за идеята да построят такъв дом. Същевременно почти във всички държави в групата стартираха подобни проекти и мога да кажа, че това вече не е пилотен проект, а доста по-масов и добре приет. Вече има изградени сгради като еднофамилна къща във Фрайбург, многофамилни социални сгради във Франкфурт, дневен център в Хайденау (Германия), многофамилни жилищни сгради във Великобритания, многофамилни жилищни сгради във Vitry-sur-Seine (Франция), общежитие във Waregem (Белгия) и еднофамилни къща в Унгария и Румъния.
winerberger
И така преди 3 години, заедно с арх. Ангел Захариев от „А&A архитекти“ направихме проект, отговарящ на критериите е4 и адаптиран за нуждите на България. Заданието беше така структурирано, че къщата да може да се построи на средно голям парцел (500-700 m2), тъй като голяма част от сделките с парели са с подобни по размер площи, с относително правилна форма и наклон и същевременно с добро ослънчаване. Нямахме конкретен парцел, но идеята беше, че при реален инвеститор готовия проект ще може лесно да се адаптира към съответния парцел. Получи се много приятна къща (около 230 м2 РЗП), с всички нужни помещения и достатъчна за едно четиричленно семейство и предлагаща нужния комфорт, без да се изпада в излишно разточителство както в размера на къщата като цяло, броя и вида на стаите, така и в използваните технологии. Желанието ни бе да покажем, че дори днес подобна къща може да бъде не само изградена с наличните материали и технологии, но и да бъде достъпна за по-широк кръг клиенти. Освен това, за да добием представа за разликата между концепцията е4 и т.нар. конвенционално строителство разработихме и проект на същата къща, но без инсталациите и решенията, която я правят с почти нулево потребление на енергия. След това възложихме на няколко строителни фирми остойностяване и на двете къщи, като разликата между двата проекта беше около 25%. Смятам, че към днешна дата тази разлика е още по-малка, тъй като цената на този тип решения постоянно намалява. Имахме различни срещи с потенциални инвеститори през изминалите две години, но всеки от тях искаше да построи палат със „собствена визия“, а това противоречеше на идеята за достъпност.
winerberger
За това в началото на тази година решихме да обявим конкурс на сайта ни, с който канехме хората да получат проекта ни безплатно и ефекта беше поразителен! Много хора, на различен етап от идеята си за собствена къща се регистрираха. Всеки от тях получи персонален отговор и моите колеги ще се свържат с него, за да могат да са максимално полезни при реализацията на мечтите на всички тези хора. Мога да кажа, че вече започнахме срещи с потенциалните инвеститори и се надявам в скоро време да обявим старта на проекта вече и в България!
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *