Керамичните стени и покриви имат предимства, които трудно могат да бъдат измерени

г. Автор ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД
Керамичните стени и покриви

Интервю с продължение с инж. Цанко Миланов – Управител на Винербергер ЕООД и Тондах България ЕООД

Г-н Миланов, в предишното си интервю говорихме за това, как пазара определя и задължава производителите да предлагат висококачествени материали. Защо според Вас хората биха избрали решенията за стени Porotherm?

Отговора на този въпрос е много дълъг, но ще се опитам първо да го систематизирам в едно изречение, а после да бъда по-детайлен. Porotherm е керамичен блок и носи всички предимства на керамиката, като същевременно в него са имплементирани много, много иновации, мисъл за бъдещето и добавена стойност.

Историята на керамиката е толкова стара, колкото и самото човечество. През годините при тухлите е имало постоянен стремеж за развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на непрекъснато променящите се изисквания в строителството. Например, ако до скоро изискванията към тухлата са били предимно здравина и устойчивост, то днес задължително трябва да се добавят и високи топло- и звукоизолационни свойства.
wienerberger
Тенденцията към окрупняване на размерите, които улесняват работата на строителите и правят процеса по-бърз се засилва. Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, често забравяме един основен факт, а именно че охлаждането на една сграда също понякога изисква повече енергия, особено при нашите климатични условия, отколкото разходът за отоплението й. Не трябва да забравяме и уникалното свойство на керамиката – нейната висока акумулираща способност, като не бива да бъркаме топлоизолационната способност със способността за акумулиране на топлина. Благодарение на способността за акумулиране на топлина температурните колебания в помещението, изградено с Porotherm, се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин.
weinerbergerТухлите Porotherm се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (обикновено дървесни трици), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура на черепа на тухлата – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикално разположени и с полагането на разтвора по хоризонталните фуги се запечатва въздуха в тях, топлоизолацията на блоковете се подобрява значително.
PTH-38-Comfort-3Например при стена, изпълнена с Porotherm 38 N+F Comfort, коефициентът на топлопреминаване е 0,27 W/mK, което покрива най-новите изисквания съгласно действащата Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия без нужда от употреба на допълнителна топлоизолация.
weinerbergerОтскоро на пазара представихме и блоковете с вградена в тях топлоизолация от минерална вата, и където с дебелина на зида от 38 см, постигаме коефициентът на топлопреминаване е 0,18 W/mK.
Поради естеството на суровината (глина), от която се произвеждат, керамичните блокове Porotherm са с обемна плътност между 650 и 1000 kg/m3 и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Зависимостта между индекса на звукоизолация от въздушен шум и обемното тегло на еднослойните конструкциите (или повърхнинната плътност) е право-пропорционална – колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал.

Ако към тези факти се добави и многокамерността на блоковете Porotherm /редуване на керамика – въздух – керамика/, то звукоизолационната способност на стените, изпълнени с този вид блокове се увеличава допълнително с още 2-3 dB. Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с Porotherm 12 N+F отчитат индекс на звукоизолация 44 dB, а тези при стена от Porotherm 25 N+F – 49 dB. Правилното плътно иззиждане и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация. Все по-често на обекти от многофамилното строителство между апартаменти, както и между апартаменти и общи част се използват многослойни стени, съставени от Porotherm 12 N+F, 5 см минерална вата и Porotherm 8 N+F. Така само в 25 см ние постигаме завидните 56 dB при една изключително атрактивна цена.
Wienerberger
Много важно качество на тухлите Porotherm, е че не горят – те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си и не предизвикват срутвания, както и не отделят никакви опасни за здравето газове. Благодарение на това се повишават шансовете на обитателите в такава сграда да избегнат задушаване и съответно наранявания на хората при евакуация.

Водопоглъщането на керамичните блокове Porotherm, особено на тези с ниска плътност (до 1000 kg/m3), което се дължи на порестата структура на черепа на тухлата, е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче, тухлите също така много бързо и напълно отдават влагата, която са поели, т.е. те „дишат” активно. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10) в сравнение с останалите материали за изграждане на стени. На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Влагата, съдържащата се в тухлените стени, се движи от 0,05 до 2,86 %, като средната стойност е 0,45 % по маса. Практически влажност ≤ 0,5% не повлиява на топлопроводността и изчислителните стойности са почти идентични с експлоатационните. Често при различни материали за изграждане на стени или топлоизолация се случва да се декларират невероятни стойности на топлопроводност, но се забравя, че тези материали имат тази си способност само когато са напълно сухи, което извън лабораторни условия е трудно постижимо!

При изпичането на тухлите Porotherm при температури над 850оС се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал. С течение на времето при нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели и др.
И накрая ще се спра на две неща, които трудно могат да бъдат измерени, но са важна част от живота ни!
Wienerberger
Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и колко добре се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания за такова усещане е необходимо повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане, ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии. Благодарение на естествените материали, използвани в производството й, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции. Технологично постигнатата капилярна структура позволява на керамичните тухли да действат като естествен регулатор на влажността на въздуха, като поглъщат излишните водни пари във въздуха и така да минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен, т.е. осигуряват висока биологична поносимост за обитателите. Поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха в помещенията и здравословният микроклимат са основни фактори за усещането за комфорт на обитаване.
weinerberger
Керамичните тухли Porotherm се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух. Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. При третирането им съгласно Стратегията за управление на строителните отпадъци, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. По редица показатели блоковете Porotherm се нареждат сред най-екологичните материали.

От 2013 година сте Управител и на Тондах България ЕООД, какви тенденции забелязвате при покривите и какви препоръки може да дадете на хората?
TONDACH-Wiener-Norma-Engobe-kupferbraun-8
Сектора на реновацията на стари покриви расте с всяка изминала година и това е обяснимо, тъй като реални покривни решения се появиха на пазара едва в последните десетина години. Скатните покриви, правени в миналото, са обикновено на къщи с необитаемо подпокривно пространство, както и темата енергийна ефективност е била на заден план. Сега, когато стремежът за оползотворяване на пространствата и изискванията за топлоизолация към ограждащата конструкция и покрива са все по-високи, е нормално хората да разбират, че покрива не е само сбор от керемиди и капаци, а цялостна система, съдържаща в себе си поне 15-20 артикула, които работят съвместно и гарантират дълготрайност на покрива. Все повече хора се обръщат към нас, възползвайки се от безплатната консултация и обучение за майсторите полагачи, които предлагаме, защото разбират нуждата от експертен системен подход. За съжаление като изключим реновацията на стари покриви при новото строителство на еднофамилни къщи в последните 4-5 години се налага една тенденция за плоски покриви и кубични сгради. Това е не само в разрез с нашите традиции и конструктивни изисквания към покрива породени от географските ширини на които живеем, но според мен лично погрешно се води и като „модерна архитектура“. Все повече българи пътуват по света и най-вече летуват в Гърция, както на континенталната част, така и по многобройните острови и вероятно им харесва този Средиземноморски изглед на къщата, красиви бели стени, плосък покрив, който може да е дори тераса, само че той е породен основно от географското положение и ако се замислим не случайно колкото повече отиваме на Север в Европа, толкова повече покривите стават скосени/скатни и наклонът им се увеличава. Ние живеем в България, където е разумно да се съобразяваме не само с традициите, но и с климатичните изисквания. Със сигурност и скатният покрив може да бъде модерен и за това има многобройни примери.

Ще се опитам да систематизирам няколко от най-важните предимства на скатния покрив, като се надявам не само клиентите, но и проектантите да се замислят върху това!
WienerbergerСкатните покриви изключително лесно и бързо отводняват покрива и обикновено това се случва извън очертанията на сградата. При плоските покриви и особено при по-силен дъжд, когато предвидените воронки не смогват да отводняват, на покрива се задържа вода. Още повече отводняването се прави в очертанията на сградата и при нужда от ремонт на тръбите се разбиват стени. Живеем в регион с относително силни снеговалежи и през зимата при плосък покрив снега остава за дълго време върху плочата и при топене може да компрометира изолацията. Още повече в България температурните амплитуди са изключително големи: от -20оС през зимата до +40оС през лятото и може да си представите на какво натоварване се подложени хидроизолационните материали, които в масовия случай са на битумна основа, ако не са защитени.

Скатният покрив ни позволява да увеличим жилищната си площ и имаме обитаемо подпокривно пространство.

Освен това при все по-големия интерес към енергия, придобита от възобновяеми източници, скатния покрив ни предоставя прекрасна възможност за разполагане на солари и/или фотоволтаици.
Поддръжката на скатния покрив е много по-лесна и почти не изисква експертиза, т.е. ако имаме счупени керемиди, просто ги подменяме, докато при плоския покрив едно компрометиране на хидроизолацията води след себе си по-тежки ремонти.

Не на последно място е фактът, че добре вентилиран скатен покрив има висока степен на енергийна ефективност и действа като естествена бариера против студа или жегата.

Така че, за да завърша, мога да посъветвам хората, освен визията да се съобразяват и с функционалността и технологичността на едно решение, защото строителството на една къща не завършва с разрешението за ползване, а е съпроводено от поддръжка през целия й живот и нашият стремеж трябва да бъде ориентиран към по-дългосрочни решения!

Защо хората да изберат решенията за покриви Tondach?
Wienerberger
Всъщност на българския пазар продуктите Tondach са единственото покривно системно решение от керамика и това ги прави уникални. Зад тях стоят дългогодишен опит и непрекъснат стремеж към иновации. Като добавим към това и факта, че българинът като цяло предпочита керамиката пред бетона, метала или битума за покрива си, потенциала който има пред нас е огромен. Много важно качество при употребата на керамика на покрива е нейното оптимално тегло, като мога да кажа, че имаме решения от 32-33 kg/m2, което е ценен фактор при реновацията. Нещата, които можем да добавим към предимствата на керамиката, се крият в няколко факта свързани с производството на керемидите Tondach. Това са: фино смилане при подготовката на глината, гипсови форми за формуване, огромен избор от форми и цветове и възможността на керемидите да се приплъзват една спрямо друга по дължина.

Какво ни носят тези факти като полза за потребителя?

Figaro-Deluxe-E-kupferbraun10Супер финото смилане на глината (до 200 микрона) е изключително важно, защото повишава якостта и водонепроницаемостта на продуктите. Всички знаем какво би се получило, ако в керемидата има недобре смляна вар и в нея проникне вода. Това води до разрушаване на керемидата и компрометиране на целия покрив. От друга страна безусловно качество на керемидите трябва да бъде водонепроницаемостта, защото натрупването на вода в керемидите води до разрушаването им, особено през зимата поради повтарящи се цикли на замръзване и размръзване.

Нашите продукти се отличават с безупречно качество, обусловено от употребата на гипсови калъпи за формуване. В масовия случай в производството на керемиди се употребяват гумени форми, които освен че не могат да гарантират перфектна геометрия и прецизни ръбове, дават на повърхността на керемидата една грапавина по повърхността, която задържа прах. При гипсовите форми тези критични моменти се избягват. Гипсовата формат придава перфектна гладкост на повърхността на керемидата и гарантира правилната й форма, което е изключително важно. Освен това при пресоване на глината в гипсови форми излишната вода има възможност да излезе през гипса, тъй като той е хигроскопичен, докато при гумените форми от високото налягане на пресата се натрупват вътрешни напрежения в глината, които после може да компрометират керемидата при изпичане.

tondahСъс своето многообразие от форми и цветове, можем да предложим на клиентите ни над 400 решения за покрива. Оцветяването (или т.нар. енгобиране) на продуктите се извършва с естествени материали (глини), а не с боя, които се свързват с основата на керемидата по време на изпичането на керемидите в пещта и покритието реално става част от керемидата и не избелява с времето, което го прави практически вечно.

Възможността за приплъзване на керемидите Tondach е много ценна функция, особено когато става въпрос за реновация, т.е. дървената скара на покрива не е изчислена за конкретния модел керемиди. В масовия случай при здрава дървена подпокривна конструкция последният ред се реже и така се нарушава равномерността на редовете и визията. При керемидите Tondach, независимо от разстоянието между носещите летви, в зависимост от избрания модел керемида, приплъзването между отделните керемиди може да достигне 5-7 см и така равномерно да се разпределят редовете, за да получим перфектна визия.

Освен с техническите си качества, които изброих, не е маловажно, че продуктите Tondach се предлагат и с безплатен сервиз, изчисление на нужните материали за покрива, обучение и консултация на майсторите. Тези услуги може да получите от нашите служители по места, за да сте сигурни, че ще получите висококачествено финално решение за покрива си от керамика съпроводено от допълнителна 33 годишна гаранция!
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *