Браншове

НОВИНИ С ЕТИКЕТ "наредба"

Актуални новини, новини за строителни тенденции, новини за архитектура, новини в България, световни новини
достъпни сгради

Обсъждат се нови изисквания за по-достъпни сгради

г. Автор Строители-бг

Готов е проектът на нова Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.