ДНСК започва проверки на задълженията на фирмите, извършващи надзор

г. Автор
днск удостоверения

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК )ще изисква по служебен път информация за наличие или липса на данъчни задължения на фирмите, заявяващи желание да им бъде издадено удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, извършващи строителен надзор.

Това е предвидено като част от промените в проекта на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

С приемането на проекта на наредба ще се постигне съгласуваност на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ и ще се изпълнят съответни мерки съгласно Решение на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, в резултат на което ще се подобри административното обслужване.

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

днск удостоверения

Промените предвиждат още за издаване на удостоверение за извършване на дейности, свързани със строителен надзор, ДНСК да изисква по служебен път и документа за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация. Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани също ще се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол.

В проекта на наредба е уредена и възможността удостоверението за вписване в регистъра или отказът за вписване да бъдат връчвани на заявителя не само лично, но и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, при поискване от страна на заявителя.

Проектът и мотивите към документа са публикувани за обществено обсъждане на интернет страниците на МРРБ и на ДНСК, както и в Портала за обществени консултации
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *