Гърция разреши строителството на интерконектора

г. Автор
интерконектор

Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде лиценз на Ай Си Джи Би АД за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS) по гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция, т. нар. проект Ай Джи Би (IGB).

Лицензът се издава за срок от петдесет години и изтича на 27 юни 2069 година.

Лицензът дава право на Ай Си Джи Би АД да стартира изграждането на проекта, включително на газопровода и спомагателните съоръжения и оборудване на територията на Гърция.

Получаването на този лиценз бе последния етап към осигуряването на регулаторния режим на проекта Ай Джи Би и гарантирането на успешно начало на строителството на газопровода на територията на Република Гърция.

интерконектор

Проектът Ай Джи Би (IGB – междусистемна газова връзка Гърция-България) се изпълнява от смесеното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (с дял 50 процента) и Ай Джи Ай Посейдон – IGI Poseidon (с дял също 50 процента). Съакционерът Ай Джи Ай Посейдон e дружество, регистрирано в Гърция, с равноправни акционери гръцката публична газова корпорация ДЕПА (DEPA S.A.) и италианската енергийна група Едисън (Edison SpA), съобщава manager.bg.

Газопроводът Ай Джи Би е разработен с цел да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата – 32 инча, а проектния капацитет – до 3 млрд. куб метра годишно в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

Подписан е меморандум за разбирателство между Ай Си Джи Би АД и ТАП (TAP AG) за съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода Ай Джи Би и с Трансадриатическия газопровод.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *