Констатирани са над 5100 нарушения в строителството

г. Автор
инспикция по труда

Общо 990 проверки на строителни обекти в страната са извършили инспекторите по труда в края на април. Кампанията е част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Констатирани при проверките са общо 5171 бр. нарушения на нормите на трудовото законодателство, обясняват от ГИТ.

От тях 3649 са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, почивките и отпуските и други, са 1513.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4968 принудителни административни мерки. Спрени от експлоатация са 84 обекта, работни места, машини и съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. За част от установените нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност, като са съставени 324 актове.

По време на кампанията са установени 139 души без сключени трудови договори. Инспекцията по труда традиционно предвижда специална мярка, осигуряваща засилен целогодишен контрол при извършване на строително-монтажни работи, като особено активен е той между април и октомври.

Заради повишаване броя на трудовите травми е засилен превантивният контрол от инспекторите по труда по време на проверки в предприятия, за които има задължително изискване към работещите да са преминали специфично обучение за квалификация или правоспособност. Това изискване засяга полагащите труд в строителството, в добивната промишленост (включително дърводобив) и в преработваща промишленост (включително металургия).

Анализът от контролната дейност показва, че в голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими. Причините, довели до тях, са повтарящи се и най-често са свързани с неспазване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места.

Работниците трябва да имат предвид, че работата без трудов договор възпрепятства възможността им при настъпил трудов инцидент да се възползват от задължителната в сектор „Строителство“ застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *