Концесионерът на летище София ще строи нов терминал 1

г. Автор

Министерството на транспорта откри процедура за предоставяне на концесия на Летище София. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура.

Минималните изисквания към участниците са:  да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток, надхвърлящ 6 милиона пътници годишно; да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал;  да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура; както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането.

При оценката на офертите с най-голяма тежест ще е размерът на еднократното и годишно концесионно плащане – 55 на сто,  като съотношението между еднократното и годишното плащане в рамките на този критерий е 90 към 10;

Останалите критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест са:

– бизнес предложение за опериране на летище София с относителна тежест 25 на сто;

– инвестиционна програма с предложен размер на инвестициите за срока на концесията с относителна тежест 15 на сто;

– мерки за сигурност на летище София с относителна тежест 5 на сто.

Срокът на концесията е 35 години.

Бъдещият концесионер трябва да заплати минимално еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от 550 000 000 лева без ДДС.

Участникът, определен за концесионер, поема задължението да извършва годишни концесионни плащания от първата година до края на срока на концесията в размер на процент от нетните приходи за съответната година, определен съгласно офертата на концесионера, но не по-малко от 7 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия.

Размерът на годишното концесионното плащане не може да бъде по-малък от 9 957 000 лева без ДДС.

Концесионерът ще има задължение да реализира инвестиции в размер не по-малък от 306 545 000 лева без ДДС за срока на концесията. Като инвестициите ще включват изграждането на нов пътнически Терминал 1 със седем ръкава и 5 входа-изходи за пътници с капацитет на обслужване – 3 000 000 пътници годишно, както и други дейности за развитие на летищната инфраструктура.

Други задължения на бъдещия концесионер са изпълняването на Бизнес предложение за опериране на летище София, което включва и социална програма, както и предприемането на всички необходими мерки за сигурност на летището.

Очаква се за целия период на концесията ползите за държавата да бъдат за над 1,2 милиарда лева, като предварителните анализи показват, че инвестиции на бъдещия концесионер ще имат добра възвращаемост.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, в Националния концесионен регистър и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник.

Обявлението, документацията за участие в откритата процедура и приложенията към нея, са публикувани на страницата на МТИТС.

Офертите на кандидат-концесионерите ще се приемат до 20 октомври 2016 г. и ще бъдат отворени на следващия ден.

Миналия месец правителството взе решение за стартиране на процедурата за концесия на Летище „София“. Планира се с авансовото плащане по концесията да се погасяват дългове на БДЖ.

През март транспортният министър Ивайло Москов каза, че световни авиооператори проявяват интерес към концесията на летище София. Става дума за операторите на летищата в Цюрих, Мюнхен, Франкфурт, Лион, Дъблин, “Фиумичино” – Рим, “Венси”, третият по големина летищен оператор в Китай, турският “Тав”.

Stroiteli-bg.com


Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *