Нов парк и общински пазар в Златоград

г. Автор
парк

В изпълнение на Концепцията за централна градска част на Златоград ще бъдат направени значителни промени в инфраструктурата на града.

Теренът на сегашния пазар ще бъде преобразуван в паркова зона за кратка почивка, леки атракции, детска площадка и водна площ.

Община Златоград предлага изграждането на нов общински кооперативен пазар, кйто да бъде зад сградата на „Свобода-97” АД. Изграждането му на база нова концепция, е провокирано от необходимостта да се осигури терен за разполагане на продукцията на местни производители от Община Златоград и съседните ни общини, така че да се даде възможност за по-добро обслужване на гражданите.

В момента търговска дейност се извършва в няколко търговски обекта – книжарница, промишлени стоки, битови услуги и др., които са с различни фасадни решения и неугледен вид, непокрито вътрешно пространство, което при лоши атмосферни условия създава дискомфорт на търговци и посетители.

За разполагане на продукцията на местните производители на зеленчуци и други продукти от собственото им стопанство бе определен терен, срещу сградата на Ес Би Ен. В момента част от имотите на този терен са възстановени на частни лица, с изключение на предвиденото за паркинг и бизнес – сграда.

По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, през МИГ Кирково – Златоград, Община Златоград получи одобрение на проектно предложение „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград”. Идеята за новия парк допълва и доразвива функциите на съществуващия, смятат от местната администрация.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *