Нова наредба повишава качеството на бетонни и стоманобетонни сгради

г. Автор
стоманобетонни сгради

С нова наредба ще се осъвремененят изискванията, правилата и реда за постигане на по-високо качество и ефективен контрол при изпълнение на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения.

За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. С нея се регламентират монолитното изпълнение на такива конструкции, изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи, контролът на качеството, документирането и приемането на изпълнените конструкции. Наредбата е разработена въз основа на БДС EN 13670 „Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции“ и националното приложение към него.

В проектодокумента са създадени изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, отговарящи на действащите нормативни изисквания за устойчивост на сградите и съоръженията, за пожарна безопасност, за опазване на околната среда и др.

Предвидени са диференцирани стойности на допустимите отклонения за строителни конструкции, проектирани в съответствие с изискванията на Европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и на Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (НПБСТБК). Стойностите на допустимите отклонения, посочени в БДС EN 13670, са съобразени с основните принципи и изисквания на Еврокодовата ситема, при съответните нива на сигурност на конструкцията, а стойностите на допустимите отклонения при проектиране в съответствие с НПБСТБК се запазват съгласно определените в Наредба № 3 от 1994 г.

Очаква се новата наредба да започне да се прилага половин година след обнародването ѝ. През това време участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса ще имат възможност да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложеният за обсъждане текст привежда националното законодателство в съответствие с европейските изисквания за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.


Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *