Община Несебър със 105,5 млн. лв. бюджет

г. Автор
бюджет

Строят нова плувна зала, паркинги и ремонтират основно пътища

Общинските съветници гласуваха бюджета на Община Несебър за 2024 г. Финансова рамка е в размер на 105 450 000 лв.

Капиталовата програма за текущата година възлиза на 48,5 млн. лв., от които 30 млн. са осигурени от държавния бюджет.

Община Несебър е заявила проектна готовност и кандидатства за финансиране на строителството на: закрит плувен басейн в ж.к. „Черно море“; реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда в с. Равда в полифункционална; подземен паркинг до СУ „Любен Каравелов“; строителство на нови улици в с. Равда; строителство на Археологически музей – гр. Обзор; строителство на многофункционална сграда в с. Кошарица; велоалея между селата Оризаре и Гюльовца; спортни игрища в гр. Свети Влас и с. Равда; осветление на Градски стадион Несебър и на велоалеята Тънково – Слънчев бряг; продължаване на поетапната подмяна на водопроводна мрежа в селата Оризаре и Гюльовца; улици в Слънчев бряг – запад и др.

В капиталовата програма за настоящата година са включени обекти от техническата инфраструктура, строителство на нови и ремонти на съществуващи детски площадки и вътрешно квартални улици, подобряване на условията в сгради общинска собственост, които ще бъдат извършени със собствени средства в това число и строителството на втори етап от реконструкцията на на ул. „Първа“. В частта проектиране са заложени: планове за консервация и реставрация на културни ценности, нови улици, тротоари, паркинги, велоалеи, спортни и детски площадки по населени места, улично осветление в населените места и др.

Общинските съветници одобриха предложените в приходната част на бюджета постъпления от местни дейности в размер на 79 264 190 лв. Средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности и др. е 26 185 810 лв. От данъци върху имуществото са предвидени приходи в размер на 37 500 000, а неданъчните възлизат на 28 375 597 лв. Преходният остатък от 2023 г. е над 12 млн. лв.

Едно от най-важните пера отразява изпълнение на социалните политики на общината. Заложена е издръжка на пенсионерските клубове в размер на над 103 000 лв. Средствата за дофинансиране на училищата и детските градини са в размер на приблизително 1 156 000 лв., а получените от държавния бюджет са за около 21 571 000 лв.

Предвидени са също и средства за дофинансиране на читалищата.

Бюджетът и неговите инструменти осигуряват нормалното функциониране на всички обществени структури. Той се разполага в рамките на ресурсите на общината (трансфери от държавния бюджет, местни приходи, привлечени средства) и осигурява човешкия и финансов капацитет, необходим за задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и задачи от местно значение.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *