Отпускат 64 млн. лв. за подобряване на градската среда по ОП „Региони в растеж“

г. Автор
ОП „Региони в растеж“

Допълнителни 64 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на градската среда и икономическите зони чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която е ръководител на Управляващия орган (УО) на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изменението в ОПРР беше одобрено по време на 21-то заседание на Комитета за наблюдение (КН). В него участие взеха представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, институции и организации, членове на КН. Форумът се проведе в Стара Загора.

Членовете на комитета одобриха и предложения от Управляващия орган на програмата подход за индексация на разходите за строително-монтажни работи на договорите за безвъзмездна финансова помощ, попадащи извън обхвата на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. и обнародвана в ДВ бр.78 от 30.09.2022 г. Целта на индексацията е да се осигури равно третиране на бенефициентите по ОПРР 2014- 2020 г., които се оказват извън обхвата на Методиката и те да бъдат подкрепени с 15% безвъзмездна финансова помощ, в унисон с подхода на УО за тези включени в Методиката. 

Това в значителна степен ще подпомогне изпълнението на целите и индикаторите на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

По време на заседанието заместник-министър Георгиева коментира, че е договорен 100% от ресурса по програмата, а разплатените средства са 2,288 млрд. лв. или 73% от бюджета.

Десислава Георгиева, увери представителите на ЕК, че целият експертен и административен капацитет на Управляващия орган на ОПРР е ангажиран и работи активно, за да не бъде загубено „нито едно евро“ от изпълнението на проектите през този програмен период.

По отношение на ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. началникът на отдел „България, Хърватия и Румъния“ изказа надежда за предстоящото ѝ одобрение до края на годината, това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. 
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *