Браншове

НОВИНИ

Oще 16 трасета в списъка на общинските пътища

г. Автор Строители-бг

равителството одобри включването на нови 16 пътни трасета в списъка на общинските пътища. С приетите промени се отразява по-точно действителният обхват на пътищата, осигуряващи транспортно обслужване с общинско значение.

Нова наредба за отстоянието на казината

г. Автор Строители-бг

Правителството прие нова Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрални зали и казина до училища или до домове за деца, лишени от родителски грижи. Целта е ограничаването на риска за малолетни и непълнолетни от достъп до организирани хазартни игри на територията на страната.

ИАНМСП организира национално участие в „ТЕХНОМА 2012”

г. Автор Строители-бг

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира българско национално участие в Международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2012”, което ще се проведе в периода 16.10 – 20.10.2012 г. , Скопие, Македония.

Бургас почерпи опит от най-силните в Европа

г. Автор Строители-бг

Община Бургас почерпи опит от най-напредналите европейски градове в сферата на устойчивото енергийно градско развитие. Това се случи в рамките на провелата се международна конференция в гр. Малмьо, Швеция, като част от проект Covenant CAPAcity.

Общината почиства 60 км речни корита с 2 млн. лева

г. Автор Строители-бг

2 млн. лева ще струва почистването на речните корита в София. Парите са осигурени по програма за превенция на наводненията, съобщи кметът Йорданка Фандъкова при проверка на работата по почистването на коритото на река Владайска.

Имотите от „НАТУРА 2000“ са изключени от търговете с бонове

г. Автор Строители-бг

Всички имоти, за които имаме информация, че попадат в общоевропейската мрежа за защитени територии „НАТУРА 2000”, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове.

Балканстрой АД ще строи сглобяемите къщи в Перник

г. Автор Строители-бг

На второто си заседание Националният обществен съвет за управление на средствата, набрани по кампанията на БЧК за останалите без дом след земетресението жители на област Перник, избра изпълнител за изграждането на сглобяеми къщи, съобщиха от БЧК.

Siemens ще бъде главен изпълнител на проект за изграждане на четвъртия по дължина висящ мост в света

г. Автор Строители-бг

Компанията ще е отговорна за разработването, монтажа и въвеждането в експлоатация на всички компоненти и системи за контрол на трафика. Мостът ще бъде с шест платна и е част от проекта на магистралата, която свързва градовете Истанбул и Измир в Западна Турция. Клиент е японската компания IHI Инфраструктурни системи Ко.

Спират ремонт за енергийна ефективност на училище

г. Автор Строители-бг

КЗК установи, че оценителната комисия не е спазила изискванията на ЗОП. За два от техническите показателя не е изискала подробни писмени обосновки от част от участниците, чиито технически предложения са значително по-благоприятни от средната стойност на офертите на останалите участници.

10 граждански проекта за озеленяване финансира община Димитровград

г. Автор Строители-бг

10 от внесените 22 граждански проекта за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки в Димитровград са одобрени от назначената със заповед на кмета Иво Димов комисия, информират от администрацията му.