Стартира обществената поръчка за нова учебна сграда в Пловдив

г. Автор
община пловдив

Община Пловдив започна процедурата по събиране на оферти за инженеринг, които да включват – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за нова учебна сграда за нуждите на ОУ „Княз Александър I“.

Общата стойност на проекта е 7 223 540,93 лева без ДДС (или близо 8,7 млн. лева с данък добавена стойност). До края на януари, кандидатите готови с инженеринга, ще могат да подават своите оферти.

За терен на новото школо е отреден имотът на ул. „Хан Кубрат“ № 15. Началното училище дели сграда с Хуманитарната гимназия, което принуждаваше двете учебни заведения да учат на сменен режим. Сега те ще учат в общ двор, но в различни сгради.

Дейностите по проекта ще се проведат на няколко етапа, като обявената в поръчката стойност е за цялостно изграждане на напълно функциониращо и обзаведено училище. В документацията е записано, че имотът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата.

Новата сграда ще е за 30 паралелки от първи до седми клас, които учат в ОУ „Княз Александър I“. Амбицията на училището е да се превърне в едно от най-модерните не само в Пловдив, но и в страната. Ще бъде въведен на иновативен подход в архитектурното и интериорно проектиране на класната стая, позволяващ реорганизиране на цялата учебна среда, която лесно да може да се трансформира според нуждите.

Заради спецификата на проекта, който ще се намира в непосредствена близост до сграда-паметник на културата, в документацията по проекта няма заложени срокове за изпълнение на нито един от етапите по планиране, проектиране или СМР. Записан е обаче общ срок на договора от 1800 дни или близо 5 години. Също така, общината не разполага и с пълното финансиране за проекта към момента на обявяване на поръчката, като за дейностите по обзавеждането няма средства, така че бъдещият изпълнител ще започне с проектиране и СМР.

Поради липса на осигурено финансиране за една от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка при откриване на процедурата по нейното възлагане, на основание чл. 114 от ЗОП възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от изчерпване на частично осигуреното финансиране.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *