Tехническият паспорт ще бъде задължителен при нотариална сделка

г. Автор
технически паспорт

Липсата на такъв паспорт, който всяка жилищна сграда трябва да има до края на 2022 г. се санкционира с глоба от 300 лв. Глобата не отменя неговото издаване. Той ще бъде задължителен и при нотариални сделки.

Техническия паспорт ще съдържа информация за сградата, характеристики, предписания за бъдещи ремонти, които трябва да се направят, за да може тя да се поддържа в добър вид и инструкции за безопасност. Смисълът на тази нова нормативна промяна е да се създаде един стандарт, от който да може да бъде добита една обективна представа за сградата.

Съществуват два начина за изготвяне на технически паспорт в зависимост от това, дали сградата е нова или е въведена в експлоатация. Новите сгради задължително трябва да имат паспорт, той се прави на база техническия проект. Без него сградата не може да получи разрешение за ползване.

При съществуващите сгради, за да се изготви технически паспорт, трябва да се събере екип от проектанти, който да направи обследване, на база това обследване се изготвят доклади, които са основа за изработването на техническия паспорт. Единият от вариантите е да се потърси надзорна фирма, другият е да се потърси екип от проектанти, които са обявили, че предлагат такъв вид услуги. Цената за изготвяне на паспорт се определя от площта на сградата, има значение и кога е въведена в експлоатация. За по-старите сгради са необходими по-големи обследвания. От голямо значение е и състоянието на самата сграда. Цените варират от 3 до 5 лева на квадратен метър.

Ако не бъде изготвен технически паспорт в указания срок – до края на тази година, кметът на общината е длъжен служебно да предпише изготвянето му, служебно отиват проектанти, които го изготвят, а собствениците стават длъжници на общината. Къщите на село също трябва да имат технически паспорт.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *