Заради кризата хотелиери настояват за промени в ЗУТ

г. Автор
промени в ЗУТ

Да бъде променен временно чл. 153, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) предлагат от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Според текста разрешението за строеж може да се подновява еднократно в срок от 3 месеца след изтичане на сроковете по нормативния акт – ако до 3 години не е започнало изграждане, ако до 5 г. не е завършен грубият строеж включително с покрива и ако до 10 години сградата не е изцяло готова. От БХРА обаче предлагат промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение или с поправка в Преходните и Заключителни разпоредби на ЗУТ да се приеме само за срока от 13 март 2020 г. до 13 март 2023 година инвеститорите да имат право два пъти да презаверяват разрешителното си за строеж при изтичане на гореупоменатите срокове.

От БХРА искат промяната заради пандемията от КОВИД-19, която доведе до безпрецедентна икономическа криза на национално и световно ниво, и в различна степен засегна всички отрасли на икономиката. За определен период от време цели сектори със стратегическо значение за страната, не функционират или работят с намален капацитет. Неясната здравна и икономическа обстановка лишава от възможност бизнеса да планува инвестициите си, дори в най-кратки срокове. За да оцелеят в настоящата задълбочаваща се икономическа криза, представителите на бизнеса са принудени да пренаредят приоритетите си и да оставят на заден план инвестициите в нови проекти, подчертават от БХРА.

Според сега действащите текстове на ЗУТ представителите на бизнеса, които са упражнили правото си да презаверят издаденото им разрешение за строеж, непосредствено преди началото на пандемията от КОВИД – 19 или го презаверят сега предвид тримесечния срок, с който разполагат, са изправени пред невъзможност да реализират строежа в условията на настоящата икономическа криза, тъй като това е практически невъзможно към настоящия момент. Тъй като не могат да се намерят инвеститори, които да станат партьори в едно такова начинание, заради икономическата криза, банките отказват да кредитират рисков бизнес, особено за работещите в най-засегнатите от кризата отрасли, които се определят от кредитните институции като рискови кредитополучатели, а в същото време липсват и собствени средства, тъй като бизнесите едва работят на себестойност и няма откъде да акумулират пари за инвестиции.

Възстановяването на бизнеса и икономическата обстановка според експерти ще отнеме период от 4-5 години. Затова и от БХРА настояват да се въведе гратисен период от 3 години, през които разрешителното за строеж да може да се подновява два пъти вместо само веднъж, за да получи бизнесът възможност да се възстанови, да оцелее и да реализира предвидените инвестиции, които ще доведат до нови приходи в държавния бюджет.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *