Заявяваме 12 е-услуги, свързани с устройство на територията

г. Автор
е-услуги

Гражданите и бизнесът имат възможност да заявяват 12 е-услуги, свързани с устройство на територията чрез Портала на Държавна агенция „Електронно управление“, предоставяни от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Услугите са достъпни на Портала и могат да бъдат заявени чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, в раздел Административно-технически услуги „Устройство на територията“.

Под всяка една услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставянето й. Новите е-услуги са:

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план;
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;
2027 Издаване на скици за недвижими имоти;
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;
2083 Издаване на виза за проектиране;
2112 Издаване на разрешение за строеж;
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *