ОБЩИ УСЛОВИЯ

Преди да използвате този уеб сайт, прочетете внимателно настоящите Общи Условия. Като влизате и използвате уеб сайта, Вие се съгласявате с тези Общи Условия и ги приемате безусловно без ограничения.

Тези общи условия представляват Договорни отношения между Вас-потребителите и Макс медия България ЕООД, с които придобивате правото да се възползвате напълно безплатно от информационните услуги на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на общите условията описани по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас-потребителите на услугите на stroiteli-bg.com и Макс медия България ЕООД. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие-потребителите се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички текущи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. 
Ако не приемате Общите условия, моля не използвайте и напуснете този уеб сайт.

Този документ съдържа Общи условията, според които Макс медия България ЕООД предоставя услуги на своите потребители чрез електронна уеб платформа  www.stroiteli-bg.com

Тези условия са задължителни за всички потребители. Потребителят се информира и изразява съгласие когато използва тази онлайн платформа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. www.stroiteli-bg.com е уеб сайт за електронна информация , а публикуването на този уеб сайт е публична информация предоставена от Макс медия България ЕООД и нейните контрагенти с които има Договорни отношения.

Чл. 2. Настоящите Общи Условия са предназначени за регулиране на отношенията между Макс медия България ЕООД. Дан. Номер BG202182991, регистрирана в България, град София, община Столична, с адрес Младост1, бл.54, вх.В, представлявано от Михаил Паскалев, наричан за краткост Управител и
потребителя
 на сайта. Според настоящите Общи Условия потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава и използва информацията публикувана на уеб сайт www.stroiteli-bg.com

Чл. 3. Информация, която се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите:

  1. Име на фирмата: Макс медия България ЕООД.;
  2. Седалище и адрес на управление: България, София, Младост 1, Бл. 156, офис 2
  3. Адрес за упражняване на дейността: България, София 1784
  4. Детайли за регистрация: България, София, Младост 1, Бл. 156, вх.А
  5. Отговорно лице: Михаил Паскалев Тел.: имейл: office@stroiteli-bg.com
  6. Вписване в публичните регистри: ЕИК 202182991
  7. Регистрация по ДДС № BG BG202182991;
  8. Органи за надзор:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592 бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, 

тел.: 02/915 3518

Факс: 02/91-53-525

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

Тел.: 02/980 25 24

Факс: 02/988 42 18

Имейл: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша № 18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Имейл: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

–  Потребителят се ползва с всички други права, предоставени съгласно Закона за защита на потребителите.
–  Потребителят няма право да използва уеб сайта, за да изпраща съдържание, което е противозаконно, неистинско, подвеждащо, заплашително, провокативно, оскърбително, клеветническо, неприлично, порнографско, религиозно, което представлява тормоз или материали, които предразполагат към поведение, което би било считано за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин може да наруши закона или морала. В случай че потребителят не се съобрази с това задължение, той носи пълна отговорност за всякакви щети, нанесени на Макс медия България ЕООД.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. (1) Макс медия България ЕООД си запазва правото да променя едностранно по всяко време уеб сайта за информация www.stroiteli-bg.com и настоящите Общи Условия за ползването му, като след промяната на настоящия документ ще се актуализира датата на публикуване.

(2) Задължение на Потребителя е да спазва актуалните условия за ползване, както и настоящите Общи Условия, тъй като те са задължителни за него.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл.5 Макс медия България ЕООД съхранява и пази информацията за лични данни, сведени само до имейл на потребителя за получаване на бюлетин изпращан от сайта във връзка с информиция относно новини, статии и интервюта представящи новости и тенденции в строителния бранш. Личната информация е предпазена и остава поверителна и никога няма да се използва за злонамерени цели.

Чл.5.1.Лични данни при доброволна регистрация с имейл на потребителя, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на електронен информационен бюлетин, при направена доброволна регистрация на потребителя. Предоставените данни ще бъдат използвани само след доброволно и информирано съгласие, при регистрация за получаване на електронен бюлетин, изпращан чрез електронна поща до посочения от потребителя имейл.

Чл.5.2. Отписване от информационен мейл бюлетин на stroiteli-bg.com – Можете да се отпишете от получаване на електронен информационен бюлетин по всяко време. За да промените настройките на абонамента си, кликнете тук.

Чл.5.3. При натискането на бутон „Абонирам се“ потребителя се съгласява безусловно и доброволно, личните му данни под формата на имейл да бъдат използвани от Макс Медия България с цел изпращане на съобщения до него-потребителя, относно публикации в stroiteli-bg.com, и дава съгласието си личните му данни да бъдат включени в база данни на администратора и да бъдат използвани за и с информационната дейност на сайта. Обработката на лични данни се извършва по ЗЗЛД чл.2, ал.2, т.2
– Личните данни на потребителя се обработват и съхраняват от Макс медия България от /Администратор/ със седалище и адрес на управление гр. София 1784, кв.Младост 1, бл.54, вх.В, ап.38, имейл:office@stroiteli-bg.com , моб. тел. +259 885 44 5490

Чл.6. С приемането на настоящите Общи условия на Макс Медия България ЕООД, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него имейли за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като може да се отрегистрира по всяко време и/или да заяви своето възражение писмено на следния имейл: office@stroiteli-bg.com

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. Макс Медия България ЕООД не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с интернет, технически или други обективни пречки, включително разпореждания на компетентните власти.

Чл. 8. (1) Макс Медия България ЕООД не носи отговорност за материални или нематериални щети, които водят до пропуснати ползи или щети, причинени на Потребителя във връзка с използването или неизползването на www.stroiteli-bg.com, освен ако действията не са били умишлени или извършени при груба небрежност.

(2) Макс Медия България ЕООД не носи отговорност за времето, през което www.stroiteli-bg.com не е достъпен поради наличието на форсмажорни обстоятелства или при наличието на проблем с доставчика на услуги.

Чл. 9. (1) Макс Медия България ЕООД не носи отговорност, ако при разбиване на защитата на оборудването се изгуби информация, разпространи се информация, осигури се достъп до информация, ограничи се достъпа до информация и други подобни последствия.

Чл. 10. Макс Медия България ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е запознат с настоящите Общи условия.

Чл. 11. Потребителят разбира и приема факта, че Макс медия България ЕООД единствено предоставя информационни услуги и не носи отговорност за каквито и да било пречки или технически проблеми, които пречат на използването на услугите поради недобро функциониране на компютрите и интернет услугите.

Чл. 12. Макс медия България ЕООД не носи отговорност за невярна информация от страна на компанията предоставила информация за публикуване в www.stroiteli-bg.com

Чл. 13. Уеб сайтът може да съдържа връзки към сайтовете на трети страни. Макс медия България ЕООД. не носи отговорност за съдържанието, правилата за поверителност и защитата на тези сайтове. Наличието на връзки към други уеб сайтове не означава, че Макс медия България ЕООД одобрява тези сайтове или информацията, която се съдържа в тях, както и продуктите или услугите, за които се отнася.

Чл.14.Макс медия България ЕООД запазва правото си да прецени дали да предостави профил на потребителя, да отстрани(изтрие) или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи и компроментиращи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Чл.15.Макс медия България ЕООД има правото да преустанови предоставянето на безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Чл.16.Макс медия България ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като промените ще бъдат публикувани в сайта

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Цветовете на продуктите, изложени на сайта www.stroiteli-bg.com, зависят от настройките на Вашия монитор.

Чл. 18. Съдържанието на този уеб сайт и използваните от него технологии са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графики и видеоклипове, качени на сайта, са собственост на Макс медия България ЕООД, освен ако изрично не е посочено друго. Употребата и копирането на който и да е от материалите, качени на сайта, е строго забранена. Нарушителите ще бъдат преследвани с цялата сила на закона.

Чл. 19. (1) Потребителят и Управителят защитават взаимно своите права и законни интереси. Настоящите Условия са в съответствие със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и текущото българско законодателство. Всички спорни въпроси разрешават според законите на Република България.

Чл. 20. Настоящите Общи условия влизат в сила на 24.05.2018 г.

За неуредени въпроси с настоящите Общи условия  на сайта се прилага действащото българско законодателство