Полезни връзки

Полезни връзки и информация за строителни материали, Асоциации, камари, агенции и организации в България

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив на COVID-19“

Контакт с нас

Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Агенция по енергийна ефективност

Българска стопанска камара

Камара на строителите в Бълария

Камара на архитектите в България
Камарата на архитектите в България е професионалната организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Работа за строители

Съюз на архитектите в България

Търговски регистър

Общи условия за ползване на сайта

Информация за строителните материали