Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив на COVID-19“

Номер на АДПБФ: No BG16RFOP002-2.073-9845-C01
Бенефициент: МАКС МЕДИЯ ЕООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.08.2020 г.
Край: 21.11.2020 г.