Баумит – устойчивостта има много аспекти

г. Автор
Баумит

Не от всичко по малко, а във всяка област по нещо специфично, но последователно.

Рецептата за успех на семейната компания Баумит с 25 клона в Европа е прилагането на добре обмислена дългосрочна стратегия.

И всеки един от тези клонове стои зад разбирането на Баумит за устойчивост.

В бизнес лексикона е написано черно на бяло, че едно развитие се описва като устойчиво, ако нуждите на днешния ден са задоволени, без да се лишават бъдещите поколения от основата на живот.

Три стълба на устойчивост

Баумит Възникнал през 90-те години на миналия век, моделът с три стълба беше използван за първи път на Световната среща на върха през 2002 г. в Йоханесбург като еталон за устойчивост в международните договори. Екологията, социалните въпроси и икономиката са 3-те стълба, които са еднакво важни и с еднаква тежест. Тоест, само ако екологичните, икономическите и социалните цели се постигат  едновременно и са еднакво важни, тогава екологичните, икономическите и социалните резултати на едно общество могат да бъдат осигурени и подобрени.

Стълбът „екология“

Тук е важно да опазим околната среда с нейните природни ресурси. Изисква се съзнателно използване на вода, енергия и ограничени суровини. Конкретно това означава, че само толкова невъзобновяеми суровини могат да бъдат взети от земята, колкото могат да бъдат заменени с възобновяеми суровини.

Стълбът „икономика“

Да правите устойчив бизнес означава да правите бизнес по такъв начин, че да реализирате достатъчно печалба, за да можете да инвестирате в машини и висококачествени суровини. Бъдещите поколения не трябва да бъдат ощетени, необходими са дългосрочни стратегии.

„Социалният“ стълб

Фокусът тук е върху хората, тяхното достойнство и свободното развитие на тяхната личност. Следователно е необходимо да се осигури правосъдие, сигурност, справедливо заплащане, защита на интересите, както и образование и обучение.

Сива теория или жива практика

Един модел е толкова добър, колкото е добро неговото изпълнение. През 2022 г. компаниите са повече от наясно с неотложността на така цитираната устойчивост. Затова Баумит залага на мерки, които отговарят и на 3-те стълба на устойчивостта.

Социална отговорност

Баумит е доволен от ниската степен на текучество на своите служители в цяла Европа. Мнозина, които започват работа в Баумит, остават десетилетия и дори до пенсиониране. За да остане така, Баумит продължава да инвестира в личностното и професионално развитие на своите служители. Като производствена компания със собствени кариери и заводи за сухи строителни смеси като места за работа, здравето и безопасността са основен приоритет.

Корпоративно гражданство

Заводите на Баумит са важни работодатели в регионите. Но ангажиментът надхвърля заетостта на хората от района. Баумит носи социална отговорност към хората в тези региони.  Компанията иска да върне част от печалбите обратно на нуждаещите се – било то с материали за училища и детски градини или чрез подкрепа на местни социални инициативи и проекти.

Баумит

Действайте икономично – в дългосрочен план

Баумит винаги разчита на дългосрочен успех и на трайно сигурен растеж. И това успява да постигне с партньорства, които са също толкова дълготрайни. Баумит често работи с доставчици и клиенти от десетилетия и тази работа се характеризира с взаимно доверие. Подобно на Баумит партньорите ни действат устойчиво, купуват максимално регионално и не разчитат на краткосрочна оптимизация на печалбата чрез закупуване от най-евтините доставчици. Всички сме фокусирани за внимателното използване на ресурсите.

С всяка година все по-екологично

Безспорен остава фактът, че при производството на цимент и вар се отделя много CO2. Често обаче се забравя да се включи времевата ос при изчисляване на екологичния отпечатък. Здравата конструкция не само издържа много по-дълго – строителните материали на базата на цимент също свързват CO2 през годините – това е една изключителна характеристика.

Рециклиране – нашата концепция за устойчивост

Използването на старата постройка като кариера на утрешния ден означава да обмисляте нещата докрай. В областта на научноизследователската и развойната дейност Баумит работи върху увеличаване на рециклираното съдържание на продуктите до 25%. Баумит е пионер в Австрия с Baumit GO2morrow Recycling Concrete B20, произведен от 100% рециклирана зърнометрия. С тези и други продуктови иновации Баумит десетилетия наред генерира идеи с бъдеще.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *