Битумни пътно-строителни материали от ЕСХА

г. Автор
битумни хидроизолационни покрития

Полимер-битумни хидроизолационни мембрани

EshaGum SP  представлява полимер-модифицирана пластомерна (APP -10°C) битумна хидроизолационна мембрана, армирана с високоякостен Spunbond полиестер, специално проектирана за хидроизолация и защита на стомано-бетонни мостови конструкции.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

EshaGum SP е произведена и сертифицирана съгласно най-актуалните европейски и национални изисквания за хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Тя е наследник на мостовата битумна хидроизолационна мембрана EshaProof SP, положена на над 250 000 кв.м. мостове и пътища в Европа.

• Полимер-битумна хидроизолационна мембрана EshaGum SP е в съответствие с EN 14695:2010/NA и ТС 2014 на АПИ и е предназначена за хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхности с възможност за директно полагане на асфалтобетон;
• Полимер-битумна хидроизолационна мембрана EshaGum SP има издадено становище от АПИ относно съответствието и приложимостта на EshaGum SP за хидроизолация на стоманобетонни пътни мостове;
• Полимер-битумната хидроизолационна мембрана EshaGum SP се доставя с Декларация за експлоатационни показатели № GM250-memb/23.10.2017 за съответствие на продукта с изискванията на EN 14695:2010 и БДС EN 14695:2010/NA:2015, издадена от производителя въз основа на сертификат за производствен контрол № 1938-CPR-0174/1 от нотифициран орган с рег. № 1938 в ЕК.

Горещо полагани битумни хидроизолационни покрития

1. Esha-Izoton е метод, който се използва за хидроизолиране на стомано-бетонни мостове преди полагането на асфалтова настилка. Поради факта, че се прилага в горещо състояние в течна форма, Esha-Izoton демонстрира отлична адхезия дори и в случаите, когато повърхността на мостовата конструкция не е гладка или равна.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

Системата Esha-Izoton се състои от:

а) тънък слой от Esha-Izoton Primer – грунд под формата на битумна емулсия;
б) слой от перфориран стъклен воал;
в) основен хидроизолационен слой Esha-Izoton и ситна битумизирана фракция чакъл.

2. Esha-Izotex е специален битумен композит, модифициран с полимери и пълнители, който се използува за защита от корозия на стоманени мостови ортотропни плочи. Прилепва идеално на почистени чрез бластиране и грундирани повърхности. Не се втечнява в условията на високи летни температури. Композитът е устойчив на ниски температури до -25 °C.

Предимства на система Esha-Izotex:

– отлична адхезия между металната повърхност и асфалтовите пластове;
– неутрализиране на термални напрежения в зоната на биумния мастикq получаващи се вследствие разликите в коефициентите на топлинно разширение;
– появата на пукнатини в асфалта не се отразява на цялостта на слоя Esha-Izotex, като така корозията на стоманената повърхност е трайно възпрепятствана.

Esha-Izotex е еднакво приложим при използване на всички видове горещо валцуван асфалтобетон и сплитмастик асфалт.

Системата Esha-Izotex се състои от:

а) тънък слой грунд (EshaLac 50-S);
б) основен хидроизолационен слой Esha-Izotex и ситна битумизирана фракция чакъл;

Битумни пътно-строителни материали от Есха

Битумни пътно-строителни материали от ЕСХА

Уплътняване на пътни фуги

1. EshaLas 40 е самозалепваща полимер-битумна лента за връзка между стар-нов асфалт или бетон-асфалт.

2. EshaSealer №164 е еластомерен горещо полагащ се битумен уплътнител /мастик/. Осигурява постоянно еластичен фугиращ продукт с допустимо движение на фугата над 20%. EshaSealer №164 прилепва здраво, както към порьозни, така и към гладки повърхности. Съставен е от модифициран битум, синтетични смоли, еластомери (SBS), пластификатори и пълнители.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

EshaSealer №164 е проектиран и се изпозва за уплътняване на хоризонтални фуги при строителни работи, пътища, настилки, мостове, летища и др, както и за връзка между стар и нов асфалт, асфалт-бетон, асфалт-метал и т.н.

Студена асфалтова смес

Битумни пътно-строителни материали от Есха
EshaFill е готова асфалтова смес за студено полагане. Използва се за ремонт и възстановяване на малки участъци повредени пътни настилки. Състои се от еластомерна битумна смес, агрегатни примеси с подбрана зърнометрия и различни добавки, които придават на продукта изключително добра адхезия.

Полагане на материала

Ремонтираният участък се запълва  с EshaFill до плътно и пълно покриване, като нивото на насипания материал трябва да е малко по-високо от това на околната повърхност. След това се извършва уплътняване / валиране на материала с долната част на лопата, с автомобилна гума, виброплоча, трамбовъчна машина, валяк.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

Предимства:

• Възможност за използване при неблагоприятни атмосферни условия;
• Не е необходимо специално оборудване и специализиран персонал, както и спиране движението на превозни средства за продължително време.

Пътни битумни емулсии

Предназначени са за битумен разлив и връзка между конструктивни асфалтови пластове, за битумен разлив при ремонти и възстановяване на пътните настилки, повърхностна обработка на пътища, производство на студени асфалтови смеси и т.н.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

Битумните емулсии се произвеждат от битум, фино диспергиран във вода с помощта на специализирана инсталация, която надробява битума на фини частици във водата с помощта на емулгатор. В зависимост от емулгатора битумните емулсии се разделят на анионни (с отрицателно заредени битумни частици) и катионни (с положително заредени битумни частици) битумни емулсии. В зависимост от скороста на свързване с материала се разделят на бавно, средно и бързоразпадащи се битумни емулсии.

ΚΕ-1 (C55B5) е бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за връзка между асфалтови пластове.

ΚΕ-2 (C60B4) представлява бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с по-висок вискозитет, с 60-65% съдържание на битум, подходящ за запечатващи слоеве и повърхностна обработка.

ΚΕ-5 (C42BF6) е средно бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за импрегниране на пътни основи.

АΕ-5 е бавно разпадаща се анионна битумна емулсия с по-висок вискозитет, с 60-65% съдържание на битум, подходящ за запечатващи слоеве и повърхностна обработка.

Полимер-модифициран битум

В сравнение с традиционните пътни битуми, полимер-модифицирания битум (ПМБ) е предназначен да осигури по-добро сцепление с каменната фракция, по-голяма устойчивост на пътната настилка срещу изронване и коловозообразуване и пукнатини съответно при високи и ниски температури.

Битумни пътно-строителни материали от Есха

EshaPrene е висококачествен еластомерен битум с приложение в пътното строителство, модифициран с SBS термопластични полимери.

Осигурява направата на асфалтова настилка с отлични физико-механични свойства, предназначена за пътища с висока ефективност и изисквания за тежък трафик в условията на високи температурни колебания.

Предимствата при използване на ПМБ в пътното строителство са:

• Подобряване сцеплението между свързващо вещество и агрегати, увеличена износоустойчивост на пътната настилка;
• Подобряване устойчивостта на асфалтовата настилка срещу остатъчни деформации (коловозообразуване) вследствие високи температури или тежък трафик;
• Подобряване пукнатиноустойчивостта на асфалтовата настилка при ниски температури;
• Повишена устойчивост на стареене;
• Намаляване честотата на пътните ремонти, респ. намаляване разходите по поддръжката на пътя;
• По-дълъг експлоатационен срок.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *