Охладителна система ServеCool на Hoval – икономично решение за охлаждане в сървърните центрове

г. Автор
ServеCool
Най-енергийно ефективният център за данни в Швейцария

Над 90% от времето – работа в икономичен режим.

Оптималната температура, поддържана в постоянно ниски норми е изключително значение за безпроблемната работа на машините, а това от своя страна е основен приоритет на дейта центровете, за да предоставят качествена и надеждна услуга на своите клиенти. Необходимите мощности за охлаждане са в големи размери и разходите за това във времето на експлоатация може да бъдат големи, ако не се вземат необходимите мерки за мощна, надеждна, ефективна и в същото време икономична система за охлаждане.

Охладителна система ServеCool от Hoval ви дава възможност да съчетаете надеждността с енергийната ефективност.

ServeCool от Hoval обединява три различни метода за охлаждане в едно съоръжение.

Методът за пасивното охлаждане (free cooling) се основава на външния въздух, който навлиза в помещенията индиректно чрез преминаване през пластинчат топлообменник. Благодарение на високоефективната рекуперация въздухът се охлажда и достига до вътрежността на помещенията, без възможност за образуване на прах и задържане на влага във високо чувствителните сървърни центрове.

Когато охлаждането от рекуперация не достига необходимата мощност, автоматично се включва системата за адиабатно охлаждане (който е едно ефективно използване на възобновяемите ресурси). Адиабатния принцип на охлаждане използва водата (за предпочитане събрана дъждовна вода), за да абсорбира топлината от въздуха и така постига охлаждане.

Тези два метода – рекуперация с пластинчат топлообменник и адиабатно охлаждане – са достатъчни за 97% от общото време на работа. За останалите 3% от времето се включва механичната система за охлаждане (чилър).

Тази концепция осигурява резултати на максимална надеждност и минимална консумация на енергия: за разлика от конвенционалните охлаждащи системи, които използват комбинация от пасивно и механично охлаждане на 50% смесен режим на работа и 25% на механично.

ServeCooСистемата SеrveCool използва механично охлаждане в много малка част от работното време, а това има за резултат ниски разходи на енергия и бърза възвръщаемост на инвестицията.

Хладен въздух близо до точката на оросяване: благодарение на адиабатния процес

ServeCoo

За да бъде възможно адиабатното охлаждане, чрез помпа се доставя вода през разпръскващите дюзи. Водата се разпръсква над първия от двата пластинчати топлообменника. След това водата се изпарява и охлажда въздуха надолу с около 6 К, докато той се доближи до точката на оросяване. Затоплената вода се улавя във ваната, разположена в долната част и се изпомпва обратно към разпръскващите дюзи. Вторият пластинчат топлообменник, който е разположен над първия, се грижи за последващото изпаряване и в същото време охлажда отработения въздух.

Най-добрият избор при адиабатно охлаждане е използването на дъждовна вода. Природен възобновяем ресурс, който е изключително чист без минерали и други примеси и може да бъде съхраняван без проблем дълъг период от време, стига да е в подходящите условия (ниска постоянна температура и без слънчева светлина).

ServeCoo

ServeCool принцип на действие

Максимална енергийна ефективност благодарение на контролната система ServeNet

Заедно, климатичната система ServeCool и новоразработената система за контрол ServeNet образуват цялостната система ServeLine.

Системата за контрол сравнява ефективността на индиректното пасивно охлаждане (free cooling), адиабатното и механичното охлаждане, също така контролира тяхното взаимодействие, като по този начин се оптимизира потреблението на енергия. Също така предоставя цялата информация, необходима за оценяване ефективността на използваната енергия (PUE) в реално време. ServeNet може да бъде напълно интегрирана в инфраструктурното управление (DCIM) на сървърните центрове за данни.

ServeCoo

ServeLine е подходящ за сървърни центрове от сто до няколко хиляди квадратни метра климатизирано пространство. Капацитетът на охлаждане има възможност да бъде увеличен на модулен принцип: напълно съобразен с изискванията, просто се свързват заедно няколко индивидуални ServeCool модула и охладителната система може да бъде разширена на всеки един следващ етап.


Инвестицията в ServeLine бързо се възвръща благодарение на изключително ниската консумация на енергия за охлаждане и ниските разходи по време на сервизиране и поддръжка на системата.

Забележителният „стъклен куб“ в Гайс, Швейцария е най-ефективният дейта център.

Адиабатно охлаждане и свободно охлаждане (free cooling) в най-икономичната и ефективна комбинация – в „най-зеленият„ дейта център в Швейцария, а може би и в Европа.

В покрайнините на Апенцел, село Гайс, се намира най-енергийно ефективният център за данни в Швейцария, а може би и в цяла Европа. Суперлативите са напълно заслужени, тъй като там се използва най-икономичното охлаждане чрез адиабатните охлаждаща система ServeCool от Hoval. Коефициентът PUE е само 1.15, което е далеч под средното за центровете за данни.

През 2017 г. в Сейнт Гален Апенцел електрическата централа St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) изгради една изключително зелена сграда – Rechenzentrum Ostschweiz – дейта център в с. Гайс.

Сграда с изключително висок капацитет и възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане и осигуряване на електроенергия.

Центърът за данни Rechenzentrum Ostschweiz е сертифициран до ниво IV, постигайки най-високия стандарт за достъпност от 99,998%. С площ от 2 етажа по 450 м2, тя може да побере 2 х 150 стелажа. Всеки етаж се захранва отделно, а отпадъчната топлина от сървъра се използва в съседната мандра.

Адиабатно охлаждане използва вода, която се впръска в пресния въздух. По този начин се използва свойството на влагата да поглъща топлината от въздуха, за да понижи температурата му.

PUE 1.15 и други предимства

За адиабатното охлаждане в сървърния център се използва събраната дъждовна вода, а за свободното охлаждане (free cooling) – високоефективен пластинчат топлообменник, разположен в сърцето на климатичната система. Топлообменникът беше разработен специално за ServeCool от Hoval заедно с Hoval Enventus. С дължина от 1,20 метра това се едни от най-големите пластинчати топлообменници, произведени от Hoval Enventus. Този размер позволява по-висока от средната степен на оползотворяване на топлината. Общата повърхност на тези високоефективни пластинчати топлообменници възлиза на 1200 m2. Тъй като външният въздух и отработеният въздух преминават отделно през топлообменника (без да се смесват), нито прахът, нито влагата могат да проникнат във високо чувствителния информационен център, а това е от изключителна важност за безпроблемната работа на сървърните машини. Макар и 8 на брой климатичните модула ServeCool, разположение на един етаж, не изискват много повече пространство от конвенционалните решения, благодарение на компактната си модулна структура. Друго предимство е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата използва топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения. Високоефективните топлообменници играят важна роля за поддържане на изключително ниската стойност на PUE 1.15, което доста под средното от 1.5, което повечето дейта центрове имат. PUE или стойността на енергийна ефективност означава: ефективност на използване на мощността – изчислява се от общото потребление на енергия спрямо потреблението на енергия на сървърните стелажи.

Напълно безплатна електроенергия за цялата сграда

Поразителното „стъклено кубче“ в Гайс има своя акцент благодарение на фотоволтаичната система – високоефективните соларни панели покриват покрива и четирите външни стени. По този начин с използването на безплатната слънчева енергия се покрива дори пиковата необходимост от електрическа мощност за сградата и системите.

„Зеленият дейта център“ в Гайс е един изключителен пример за устойчиво използване на възобновяемите източници, опазването на енергията и околната среда.

Ако искате да научите повече за системите SеrvеCool, свържете се с експерт на Hoval.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *