Отлична шумоизолация на съставни стени със системата на Винербергер

г. Автор
шумоизолация

Постоянният шум, на който са изложени съвременните хора е влияе сериозно на техния комфорт. Все по-често освен висока енергийна ефективност, клиентите очакват и гарантирането на добра шумоизолация между отделните апартаменти.

шумоизолация

Начинът на производството на керамичните блокове Porotherm гарантира обемната им плътност, която е между 650 и 1000 kg/m³. Колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Многокамерността на блоковете Porotherm и редуването на керамика – въздух – керамика, увеличава звукоизолационната ѝ способност допълнително с още 2 до 3 dB.

шумоизолация
„Сандвич стена“ с Porotherm

При многофамилните жилища най-високи са изискванията към шумоизолацията на стените между отделните апартаменти. Докато при външните стени водещ фактор е топлоизолацията, при вътрешните стени е звукоизолацията.

Според „Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството“, минимални изисквания за изолация от въздушен шум R’w на стени за жилищни сгради, еднофамилни къщи и къщи със свързано застрояване e 53dB, а за хотели, заведения за социални грижи минималните изисквания за защита от въздушен шум е 55 dB.

Поради тази причина в рамките на обичайната дебелина от 25 см на преградната конструкция между отделните жилища в една многофамилна сграда, стените се изграждат като сандвич – два слоя с голямоформатни керамични блокове Porotherm с ширина 12 и 8 см и допълнителен слой каменна вата между тях, като изискванията към нейната обемна плътност тя да е по-голяма или равна на 40kg/м3. Системата на Винербергер не просто отговаря на изискванията на Наредба №4, но и ги надвишава. Претеглени индекси на действителната изолация от въздушен шум на системното решение е 56 dB.

Подробно описание на стъпките за изграждане на съставни стени с повишена шумоизолация може да видите във видеото по-долу:


За първия ред се употребява само цименто-пясъчен разтвор. Той набира своята якост по-бързо в сравнение с обикновения варов или варо-циментов разтвор. Разтворът, който се полага върху бетоновата плоча трябва да гарантира нивелирането на първия ред блокове. Той е с по-гъста консистенция, за да осигури и по-голяма стабилност.

Първият слой на съставната преградна стена се прави с блок Porotherm 12 N+F. От изключително значение е прецизното нивелиране и подвеждане на първия ред от зидарията.

шумоизолация
Жилищна сграда в кв. Симеоново

Вторият ред започва с минимално разминаване на вертикалните фуги от 10 см, като най-удачно би било да бъде ½ блок. За зидането на стените се използва заводски заготвена суха смес от варо-циментов разтвор.

Разтворът е с консистенция, която ще даде възможност за проникването му във вертикално разположените кухини на керамичните блокове, без обаче да пропада в тях и след втвърдяването му. Това допълнително повишава здравината на стената.

След първия слой от керамични блокове Porotherm с ширина 12 см, на разстояние от 5 см започва зидането на втория слой керамични блокове Porotherm N+F с ширина от 8 см.

Между втория и третия ред блокове Porotherm 8 N+F следва една важна подробност при зидането на съставни стени.

Ватата се разрязва с нож и в циментов разтвор се поставят метални елементи /връзки/, които осъществяват здрава връзка между двата слоя керамични блокове и повишат устойчивостта на стената. Металните връзки се разполагат по 5 бр. на кв. м. по цялата стена.

шумоизолация
Жилищна сграда „Жаклин“ – сграда на годината

Между последния ред блокове и бетоновата плоча се оставя фуга от 1-2 сантиметра, която се запълва с полиуретанова пяна. Неправилно изпълнение на този толкова прост детайл, може да доведе до компрометиране на детайла. Редуването на материали с различна структура, при изграждането на съставни преградни стени, пречи на преминаването през тях на звуковите вълни с различни честоти.

Съставната преградната стена, изградена от два слоя керамични блокове Porotherm 12 N+F и Porotherm 8 N+F с вата между тях, е със стабилна и здрава повърхност. Тя напълно отговаря на нормативните изисквания за шумопреминаване и гарантира спокойствие и оптимален комфорт на обитаване.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *