Браншове

Филтър

СТАТИИ

PVC плочи за площи с високи натоварвания – нов под за 24 часа

г. Автор СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Имате проблеми или бърза амортизация на настилките във вашата сграда или площ с високи натоварвания ? Притеснява ви сложното и трудоемко полагане на нова настилка? В отговор на съвременните изисквания в строителството за енергоефективни и иновативни продукти, Стилстрой Трейдинг предлага практични и висококачествени решения за покритие на под - настилките на GROUPE TLM–Франция.Специално разработени за площи с високо натоварен трафик, те са произведени от термопластичен поливинилхлорид и се полагат директно върху стоманобетонната плоча или върху съществуваща амортизирана настилка.

sanirane

Средства за енергийна ефективност ще има и в новите оперативни програми

г. Автор Строители-бг

Фотоволтаици върху покриви на сгради, поставени с европейски пари. Това е едно от намеренията, залегнали в бъдещата оперативна програма „Региони в растеж”, която трябва да замени сегашната „Регионално развитие”. Дали това ще стане факт, предстои да видим. Засега е ясно, че ще има евросредства за енергийна ефективност и за времето 2014-2020 година, когато е следващият програмен период. Планирано бе безвъзмездното финансиране с цел обновяване на жилищни и други сгради в страната да е с десет пъти по-голям бюджет - 640 млн. лева, в сравнение с парите, отделени за тази цел в сегашната „Регионално развитие”.

Европари за строителство и през 2014-2020 г.

г. Автор Строители-бг

Във всички министерства тече трескава подготовка на новите оперативни програми, по които страната ни ще получава безвъзмездно европейски средства през следващия програмен период от 2014 до 2020 г. Смяната на правителства, съпътствана от смяна и на ръководни кадри в администрацията, многобройните виждания за това кои да са приоритетите в следващите пет години, разнопосочни интереси на чиновници и бизнес са част от проблемите, довели до известна неяснота и липса на категоричност какво точно ще се финансира с европейски пари в следващите пет години. Въпреки това обаче основните контури са очертани и отсега е ясно, че пари за строителни компании ще има.

Безопасност и здраве на строителната площадка

г. Автор Строители-бг

Работата на строителните обекти крие много рискове. Освен последствията за здравето на работещите, които са понякога фатални, това води и до големи икономически загуби. В строителния сектор има високо ниво на злополуки и смъртни случаи. Рисковете при работа могат да бъдат избегнати чрез добра организация, планиране, наемане на квалифицирани работници, чрез осигурени мерки за безопасност, колективни и индивидуални мерки за защита. По данни на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР), около 1500 работници годишно умират в строителния сектор, което е почти 2,5 пъти повече от средния брой за всички сектори, в т.ч. строителството. Два пъти по-голяма е вероятността за строителните работници да пострадат от наранявания, без това да има фатален изход, в сравнение със средностатистическия работник в други отрасли.

Безизкопни технологии „на живо” от Казанлък

г. Автор Строители-бг

Как най-лесно и бързо може да се прокарва и ремонтира тръбопроводи под сгради, пътища, железопътни линии, реки и на голяма дълбочина без да се ограничава транспортният трафик и максимално да се щади околната среда, ще може да се види „на живо” съвсем скоро. В казанлъшката Професионалната гимназия по механотехника по проект, спечелен по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, фирма „Строителна механизация” със съдействието на община Казанлък и Университета по архитектура, строителство и геодезия изгражда Технологичен център за развитие на безизкопните технологии. Подобни центрове в Европа няма, има само към два университета в САЩ - Arizona State University и Luisiana Tech University, съобщи изпълнителният директор на „Строителна механизация” Стефан Желязков.

Критична точка на огъване

г. Автор Строители-бг

„Това е тази точка, в която материалът започва да се руши, вследствие загуба на устойчивост...” Този инженерен термин от „Съпротивлението на материалите” много точно илюстрира днешната картина на строителния бранш в България, качеството, с което се работи и защо останаха толкова малко фирми, традиционно печелещи конкурсите за обществени поръчки за изграждане на най-големите инфраструктурни обекти. Как в действителност се прилага ЗОП на родната ни географска ширина, след като наскоро Законът претърпя основни промени? Водещото начало в него трябва да бъде противодействието на корупцията. Това обаче не може да се осъществи в практиката, защото той е отрупан като коледна елха с бюрократични мерки, които създават най-благоприятна почва за корупционни схеми, издигнати върху здравите темели на „шуробаджанащината”.

Разрешението за строеж – административен рубикон

г. Автор Строители-бг

Според последния анализ на Световната банка за бизнес климата в различните страни (Doing Business 2013), България се намира на 66-то място. Сложното проучване, базирано на редица показатели отчита също, че за една година сме изпреварени от две държави. При над 50% от критерийте България заема от 90-то до 130-то място в света. Според цитираната класация, нашата страна е на 123-то място по издаване на „разрешително за строеж”. Причина за отчетените лоши резултати е липсата на мерки за промяна в бизнес условията или предприемане на стъпки в неправилна посока. Не е развито електронното администриране, което води до чакане на безкрайни опашки и съобразяване с работното време в различните институции. При придобиване на такъв тип разрешителни бизнесът се натъква на още много препятствия, причинени от общинските администрации като неспазване на срокове, нелюбезни чиновници, много и често неясни за попълване формуляри, високи такси, корупционни практики и не на последно място са и пречките от чисто междуличностен характер.