По-ефективно планиране с дигиталните приложения на PERI

г. Автор
Бранш: Кофражи
PERI

Изискванията към съвременните сгради става все по-големи в световен мащаб с всяка изминала година. Сградите трябва да бъдат по-ефективни, по-удобни, по красиви, по-здрави, по-устойчиви, по-умни и да ограничат въздействието си върху околната среда. Заради това е необходимо с бетона да се борави умерено и прецизно. Тук идва и ключовото значение на кофража – в дигиталната епоха той има задачата да оптимизира мокрите процеси и да изведе строителството крачка напред в новите технологии.

Предимствата и предизвикателствата на бетона

Стоманобетонът е с безспорно високи качества при сградните конструкции. У нас той е един от най-широко използваните строителни материали, тъй като чрез него се строят сгради, отговарящи на високите противоземетръсни изисквания в сеизмичните райони на България. С бетон има възможност да се изпълняват сложни конструкции и комплексни сградни форми, давайки на проектантите широки възможности в новите сгради.

Eдновременно със своите предимства, бетонът притежава и някои недостатъци. След изливане той се нуждае от време да достигне необходимата якост, за да бъде декофриран. Това е един от така наречените „мокри“ процеси в строителството, чиято оптимизация е от ключово значение. При формуването му съществува риск от грешки в резултат, на които помещенията се разминават с проектните размери. Прецизността също е един от проблемите, върху които със сигурност ще продължи да се работи.

Дигиталните приложения и продукти  на PERI

PERIДигиталните приложения са разработени за улеснение клиента при необходимост от бързи изчисления и проверки на кофражните системи на PERI и не само. Наборът от приложения включва MULTIFLEX и MULTIPROP калкулатори, калкулатор за определяне на бетоновия натиск, PERI QuickSolve Planner за изготвяне на решения без необходимост от инженерна консултация, My PERI и много други.

Продуктите е необходимо да се развиват постоянно, така че да са гъвкави и да отговарят на изискванията на променящите се нужди на потребителите. Една от технологиите, която в момента решава един от споменатите по-горе проблеми – с необходимото време за набиране на якост на бетона, е сензорната технология на PERI. Тази технология вече навлиза в България и се използва в излизването на бетона на място, където спомага за оптимизацията на времето на изпълнение.

PERI

Важна роля в тази технология има температурата – чрез дигитално следене на екзотермията и якостта на бетона е възможно да се декофрира по-рано. Също така се използват сензори за измерване на хидростатичното налягане, което се получава, когато бетонът се излива в кофража. По този начин може да се следи натоварването върху кофража и да се намали скоростта на изливане при необходимост или пък да се увеличи, ако е възможно.

PERI
Даниел Стадел, ръководителят на отдел „Дигитална трансформация“ в PERI

Според Даниел Стадел – ръководител на отдела „Дигитална трансформация“ в PERI, подходът към развитието на системите е в преход. В миналото фокусът е бил повече върху продукта, докато сега той е много повече върху обратната връзка от страна на клиента. Именно тук следва да се замислим какви са предизвикателствата пред него и как могат да му бъдат предложени нови технологии и модели, които да добавят стойност към услугата.

По същия начин, както в автомобилната индустрия например, в миналото фокусът е бил върху самия автомобил, днес той е изместен върху мобилността. Той коментира също, че в момента се случва смяна на поколенията в ръководството на много компании и то се поема от хората „закърмени“ с дигиталните технологии. Те подлагат под въпрос не толкова продуктите, колкото постигането на целите по възможно най-добрия начин.

BIM проектирането като един от най-бързо развиващите се инструменти

PERI

В последните години BIM (Building information modeling) програмите станаха неразделна част от практиката. Тяхното основно предимство е, че позволяват създаването на проект/обект, който е не само тримерен, а и предоставя една цялостна база данни на основата, на която може да бъде извличана информация по ключови аспекти от проекта – сметки, документации и други.

За да отговори на новите тенденции компанията PERI е разработила инструменти за визуализация на сложни кофражни системи и такива за проектиране на скеле. Те използват виртуална реалност с помощта, на която може навреме да се отстранят евентуални грешки и неточности в дизайна и добавена реалност, чрез която всички участници в строителния процес могат да визуализират пространствените връзки между системата и средата.

PERI

В допълнение на това е разработено и приложение за смесена реалност, което поставя виртуално избраната система в проектното й положение, преди да започне изграждането на обекта. Всички те водят до повишаване на ефективността и своевременно отстраняване на неточности и конфликтни точки в дизайна.

И да не забравяме, че съвременните сгради у нас се изпълняват масово със стоманобетонни конструкции, а навлизащите технологии ни дават предимства, които значително да подобрят качеството ни на работа.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *