Porotherm 25 Thermo – иновативно енергийно-ефективно решение за стени на Винербергер

г. Автор
Porotherm 25 Thermo

Строителната керамика, най-вече порозираната такава, притежават много предимства пред алтернативните строителни материали.

В настоящата публикация ще се фокусираме основно върху нейните топлоизолационни качества. Строително-керамичните продукти се характеризират с ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и отлична акумулирация на топлината. Тези качества на тухлени стени гарантират топлина през зимата и прохлада през лятото на вашия дом.

Какво отличава блоковете за зидария на Винербергер?

Porotherm 25 Thermo

Тяхната уникалност се крие в производствения процес, избора на суровини и рецептурата. Ниската плътност и добрите топлоизолационни характеристики на блоковете за зидария Porotherm се дължат на процеса на порозиране на керамиката. Винербергер прибавят порозиращи естествени материали (обикновено дървесни стърготини) към глината. В процеса на изпичане те изгарят и образуват пори в керамичния череп.

Все по-високи стават критериите за енергийна ефективност на сградите. За съжаление едновременно с това наблюдаваме бързо повишение и на цените на основните енергоносители. Ако сравним изискванията за референтните стойности на коефициента на топлопреминаване (U-стойността) на различни конструктивни елементи, актуалните изисквания на коефициентите на топлопреминаване на стени, подове и прозорци, ще видим, че са двойно по-високи с тези от 2000 г. Тези тенденции имат за резултат по-високи изисквания и към топлоизолационните свойства на строителните материали.

Porotherm 25 ThermoЗа да отговори на новите търсения Винербергер създадават нов блок за зидария с нова рецептура, оптимизирано обемно тегло и нов дизайн на решетката на блока. Продуктът се отличава по-добри топлоизолационни свойства, като изчислителният коефициент на топлопроводност λu на новия ни блок – Porotherm 25 Thermo е понижен до 0,168 W/(mK). В този вариант при стени с блокове Porotherm 25 Thermo са нужни 2 см по-малко топлоизолационен материал в сравнение със стандартните блокове Porotherm 25u = 0,26 W/(mK) за достигането на един и същ коефициент на топлопреминаване на стената (U-стойност). По този начин се постига оптимизиране разходите за топлоизолационния материал.

Ако пък съпоставим зидове, изградени с Porotherm 25 Thermo и Porotherm 25, ще забележим, че при една и съща дебелина на топлоизолационния материал, понижаваме коефициента на топлопреминаване на стената с Porotherm 25 Thermo с около 10%. Така постигаме по-добра енергийна ефективност на сградата и намаляваме разходите си за отопление и климатизация.

Едно от определенията за устойчиво развитие казва, че то всъщност представлява посрещане на настоящите потребности на човечеството, без да се заплашва възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени нужди.

Глината е суровина, употребявана за градивен материал на сгради вече хиляди години.

Porotherm 25 Thermo
Най-старите тухли, намерени по нашите земи датират от 5 в.пр.Хр., а изсушени тухли на слънце са използвани за градежи 14 000 г.пр.Хр. в библейския град Йерихон
. С повишена отговорност към околната среда и с грижа за по-добър живот за бъдещите поколения Винербергер непрестанно усъвършенства производствените процеси и качеството на своите продукти.

Блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo не просто се отличават с по-добри топлоизолационни характеристики, но чрез иновациите в рецептурата и решетката на продукта си, Винербергер активно понижава емисиите на въглеродния диоксид по време на производството.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *