Сертифицирано производство с устойчиво ползване на природните ресурси

г. Автор
knauf
Кнауф България получи Екологична продуктова декларация за гипсовите плоскости типове A, H, DF, DFH2 и DFH2IR, произведени от завод Марица.

Какво е устойчиво развитие и защо да се стремим към такова?

„Устойчивост – това е задоволяването на настоящите потребности, без да се намаляват възможностите на бъдещите поколения да посрещат своите нужди“ (Брундтланд, 1987 г.)

С други думи, ако искаме да запазим Земята като дом за децата ни, ние трябва да я пазим от замърсяване и да щадим ресурсите.

knauf

Тревожното е, че ние консумираме значително повече. Изследователската организация Global Footprint Network (Глобална мрежа за отпечатъка от човешката дейност) отбелязва Световния ден на изчерпването – деня, в който човечеството е изчерпало ресурсите, които Земята може да възстанови за 1 година. През 2006 година датата е била през октомври. Всяка година датата се измества напред, тази година (2019) е 29-ти юли.

Строителството е отговорно за:

• 35% от емисиите на парникови газове в атмосферата;
• 50% от консумираните природни ресурси;
• около 40% (по маса) от общото количество отпадъци;
• 40% от енергията е потребявана по време на жизнения цикъл на сградите;

Строителството е важен икономически и социален сектор и затова екипи специалисти работят по подобряване на екологичния му отпечатък. Мерките са комплексни и включват различни аспекти от проектирането, строителството и експлоатацията на сградите: ресурсна ефективност, енергийна ефективност, гъвкавост по време на експлоатация, проектиране с оглед рециклиране и други.

knauf

Системи за „зелена“ сертификация

За улеснение на проектантите и комуникацията с обществеността принципите на проектиране са обхванати в системи за „зелена“ сертификация – LEED, BREEAM, DGNB и други. Инвеститорите и строителите с ангажимент към околната среда са
възприели „зелената“ сертификация на своите сгради като част от фирмената си култура и я изискват за всеки нов проект.

Екологичната продуктова декларация

Системите за „зелена“ сертификация оценяват строителните материали, вложени в сградата въз основа на Екологичната продуктова декларация (Environmental Product Declaration). Това е декларация, която обхваща данните за всички ресурси, вложени в производството на строителния продукт – материали, енергия, вода, транспорт; въздействията им върху въздуха, водата, почвата; по време на целия жизнен цикъл; възможности за рециклиране.

Екологичната продуктова декларация е документ, съдържащ обективни данни – изготвя се по стандартизирана методика и се верифицира от независима страна, в нашия случай немския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда).

Публикувана е на сайта на института, откъдето е достъпна за проектанти и заинтересовани лица. Вижте Екологична продуктова декларация за гипсовите плоскости Кнауф.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *