Въглеродно неутрални строителни елементи за устойчиво бъдеще от Hörmann

г. Автор
Бранш: Врати
въглеродно неутрални
Hörmann е първият и единствен производител на строителни елементи, който предлага въглеродно неутрални продукти за жилищно строителство (стандартно производство) и за търговско строителство (опционално само за Германия)

Hörmann: „Ние мислим и действаме зелено“

Като семейна компания Hörmann осъзнава своята отговорност за бъдещите поколения и е първият и единствен производител на строителни елементи, който от 01.01.2023 г. стандартно доставя всички свои продукти за жилищно строителство като неутрални по отношение на емисиите на CO2, включително гаражни врати, задвижвания, входни и интериорни врати, както и системи за съхранение. Освен това продуктите за строителството на сгради, като например индустриални врати, товаро-разтоварна техника, врати за обекти и системи за контрол на достъпа, по желание на клиента в Германия се предлагат като въглеродно неутрални.

„Като семейна компания ние съзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения. Дългогодишната ни стратегия за опазване на климата следва принципа на триадата „изчисления - намаляване - компенсиране“. Работим усилено за постоянното намаляване на емисиите на CO2 на Hörmann, подчертава Мартин Й. Хьорман, неограничено отговорен съдружник в Hörmann Group.

въглеродно неутрални
Hörmann доставя всички продукти за жилищното строителство, т.е. гаражни врати, задвижвания, входни и интериорни врати, стоманени каси и стоманени врати, както и системи за съхранение, предлагани стандартно въглеродно неутрални.

Само при Hörmann – въглеродно неутрални строителни елементи за жилищното строителство и строителството на сгради

Hörmann отдава голямо значение на ангажирането на служителите, доставчиците и клиентите с опазването на околната среда и климата. По този начин от 01.01.2023 г. производителят прави още една крачка напред и поема разходите, за да може да доставя стандартно въглеродно неутрални продукти за жилищно строителство, като гаражни врати, задвижвания, стоманени врати и каси, входни и интериорни врати, както и системи за съхранение като насърчава проекти за опазване на климата.

въглеродно неутрални

По желание на клиента продуктите на Hörmann за строителство на сгради в Германия се предлагат опционално и като въглеродно неутрални. Това включва индустриални врати и техните задвижвания, товаро-разтоварна техника, врати за обекти и системи за контрол на достъпа.

Продуктите Hörmann за строителството на сгради, като например индустриални врати, товаро-разтоварна техника, врати за обекти и системи за контрол на достъпа, в Германия се предлагат опционално като въглеродно неутрални. По този начин Hörmann е първият и единствен производител на строителни елементи, който доставя на клиентите си въглеродно неутрални продукти, като по този начин им дава възможност с решение за покупка да допринесат за въглеродната неутралност.

въглеродно неутрални
„Благодарение на ежегодното изчисляване на баланса на въглеродните емисии ние знаем точно къде възникват емисиите и къде можем да предприемем действия, за да ги намалим, а в най-добрия случай - да ги избегнем напълно”, Сара Остерхолт, отговорник по въпросите за устойчиво развитие на Hörmann Group.

От 2019 г. насам Hörmann вече изчислява ежегодно баланса на емисиите на CO2 за всички производствени предприятия на Групата в Европейското икономическо пространство. За да се направи пълна и точна цялостна оценка, се вземат предвид както преките, така и непреките емисии в съответствие с Протокола за парниковите газове. „Изчисляването на корпоративния и продуктовия въглероден отпечатък е на доброволни начала, т.е. не се изисква от закона. Но по този начин знаем точно къде възникват емисиите и къде можем да предприемем действия, за да ги намалим, а в най-добрия случай – да ги избегнем напълно”, обяснява Сара Остерхолт, отговорник по въпросите за устойчиво развитие на Hörmann Group.

Мерки за намаляване на емисиите на CO2 с малък и голям обхват

Въз основа на изчислението на баланса на въглеродните емисии стратегията на Hörmann за опазване на климата е насочена към намаляване и избягване на емисиите. Това означава, че Hörmann покрива 100 %  от своите потребности от електроенергия във всичките си европейски производствени обекти с „истинска” зелена електроенергия и спестява повече от 75000 тона въглеродни емисии всяка година в резултат на тази и много други мерки.

въглеродно неутрални
По отношение на опазването на климата Hörmann се фокусира основно върху мерки за избягване и намаляване на въглеродните емисии. Остатъчните емисии производителят компенсира с насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.

За да намали потреблението, производителят залага и на интелигентна и сертифицирана система за управление на енергията, използване на рециклирана хартия и рециклиране на рециклируеми материали, изпращане по пощата с нулев въглероден отпечатък, както и пестене и рециклиране на опаковъчни материали. Остатъчните емисии се компенсират чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в областта на възобновяемите енергийни източници, опазването на горите и залесяването в сътрудничество с ClimatePartner.

въглеродно неутрални
Всички европейски производствени обекти на Hörmann Group в Европа покриват 100 % от своите потребности от електроенергия с „истинска“ зелена електроенергия. В Германия това се осъществява в сътрудничество със сертифицирания доставчик „naturstrom“.

Емисиите, които възникват в звената, предхождащи и последващи веригата на доставки, не могат да бъдат пряко повлияни от Hörmann. Ето защо семейната компания приобщава своите доставчици към ангажимента си за опазване на климата и ги насърчава сами да проявят активност. Например, вече се получават първите въглеродно неутрални продукти от доставчиците.

Можете да научите повече за устойчивото развитие в Hörmann в това видео и на www.hormann.bg.

Снимки: Hörmann
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *