Възможности за отпимизиране на разходите в строителството

г. Автор

Мнението на проектанта – инж. Димитринка Кавръкова

Една от основните задачи на проектанта е оптимизирането на строителните конструкции, така че те да се изграждат с минимални разходи без да се прави компромис с тяхната надеждност и с експлоатационните им качества. Това може да се постигне с разработването на проектни варианти, при които се използват различни съвременни строителни материали.

При проектирането на жилищна сграда бяха разработени два варианта на изпълнение на неносещите зидани стени:

– с използване на блокчета YTONG(КСЕЛА);
– с керамични блокове (тухли „четворки”).

ytong

Целта беше да се сравнят технико-икономическите характеристики на конструкцията за двете алтернативни решения. Изборът на продуктите YTONG по вид и размери беше извършено, така че външните и вътрешните стени да изпълняват нормативните изисквания еднакво или по-добре от варианта с  „четворки”.

Описание на сградата

Обектът представлява жилищна сградa в гр. София.
Застроената площ (ЗП) е 187.7 m².
Разгънатата застроена площ (РЗП) е 1115.6 m². Сградата може да бъде разглеждана като един от примерите на наложилите се през последните години тенденции в жилищното строителство в градска среда, а именно стремеж за възможно най-голямо опол-зотворяване на допустимата интензивност на застрояване.

ytong

hsdfhh

YTONG

Ефект от използването на продуктите YTONG

•    Масата на зидариите намалява с 209,7 t (57,1%) общо за цялата сграда;
•    Общата сеизмична маса намалява с 264 t (етажните – средно с 15,1%);
•    Отпадат двуетажните едноотворни рамки (4 броя), които участваха в поемането на сеизмичното натоварване, поради крайно ограничените от архитектурното решение възможности за разполагане на шайби в сградата;
•    Резултати от сеизмичния анализ на конструкцията:
– Намаляват хоризонталните премествания на конструкцията от сеизмично натоварване;
– В резултат на намаляване на масите, намаляват етажните сеизмични сили и усилията във вертикалните носещи конструкции, поемащи земетръса;
•    Икономията на стомана за изпълнение на цялата конструкция е 9818 kg (16,2%);
•    Количествата на бетона нямат голямо изменение (намаление с 2,5%), поради спецификата на сградата и конструктивните изисквания;
•    Количеството на зидариите от  YTONG е със 7% повече, тъй като дебелината на външните стени е 30 cm, от което изцяло отпада необходимостта от полагане на топлоизолация по тях.

Ниското обемно тегло на продуктите YTONG се отразява пряко върху постоянното натоварване на конструкцията от външните и преградните стени, което рефлектира върху цялостното ù поведение и значително облекчава нейната работа.

Опростяват се статическите схеми на част от елементите, а чрез това и тяхното конструиране (изпълнение на армировъчни работи). Най-голямо и положително е въздействието върху сеизмичното моделиране и анализ на конструкцията.

Употребата на продуктите YTONG е свързана с намаляване количествата на вложените материали за изпълнение на конструкцията, бетон и армировка, и води до реализиране на значителен икономически ефект.


Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *