Вентилационна и климатична система за логистичните халета от Нoval

г. Автор
климатична система за логистични халета

При проектирането на вентилационни и климатични системи за логистични халета, винаги се прилагат основните принципи на термодинамиката – независимо от специфичните изисквания за температурата в халетата.

Тези принципи определят проектирането на вентилационната система и формират експлоатационните разходи. Добре проектираната система спестява много разходи.

Например от изключително значение е да се вземе под внимание стратификацията на въздуха по височина в халетата. Вертикалният температурен градиент трябва да бъде контролиран, за да се постигнат минимални топлинни загуби. Обикновено тези загуби се случват през покрива, където се задържа много висока температура, при използване на конвенционални вентилационни системи. Една от възможностите да съкратите загубите е да съсредоточите температурата в работната зона, без да се позволява на топлия въздух да се задържа високо над покрива с значително по-висока температура от работната зона. Решението на този проблем става с  с правилно вертикално стратифициране на въздуха.

Предимства на въздушния инжектор – AirInjector®

Специфичните свойства въздухоразпределителите, а особено на патентования Air-Injector® от Hoval – гарантират, че въздухът в логистичните халета ще се разпределя точно според изискванията.

В режим на отопление въздушният инжектор подава топъл въздух насочен директно надолу. На графиката по-долу е показано, как въздухът се мести вертикално надолу, той преминава с по-бърза скорост покрай по-високите стелажи и с по-забавена скорост в по-долните стелажи. В следствие на това околният въздух от горните стелажи се увлича в потока и заедно преминават надолу. По този начин се получава ефективна циркулация между стелажите и между редовете им.

климатична система за логистични халета
Въздушен поток през пътеките: Въздухът, подаван вертикално отгоре, позволява да се постигнат ниски температурни градиенти по цялата височина. В хале, което е високо между 8 и 12 метра, стойностите обикновено са някъде между 0,15 К и 0,25 К.

За да има възможност потокът да преминава ефективно към следващите рафтове, трябва да се остави пространство от 0,2 до 0,3 метра между пода и стелажите. Подобреното разпределение на въздуха дава възможност за оптимизиране на потока прем максимум три пътеки.

Редовете на рафтовете ограничават ротационно симетричния поток на разпределителите на въздуха. Предната част рафтовете на редовете имат функцията на стени, що се отнася до въздушния поток, което води до образуване на стенни струи (Coanda Effect). Те притежават по-широк обхват от отворените струи (формулата на Регеншайт) и по-голяма височина на монтаж, отколкото в случая с разпределение на свободния поток. Степента може да се простира до 1,5 m.

Спазване на минималните допустими температури (особено през зимния режим)

климатична система за логистични халетаПонякога стоките, които се съхраняват имат минимални изисквания за температура, като например стоки от хранителната промишленост като шоколад и други. Дори и да няма такива изисквания и в склада да се съхравяна подукция, която търпи и по-ниски температури на съхранение, е добре да се фиксира минимална температура, която да гарантира на системата предпазване от замръзване. Това е от значение не само за подуктите, но и за хората работещи в склада, както и за инсталираните в нея отоплителни и други сградни системи. Обикновено минималната температура, която поддържат в складове, без специфични изисквания е около 8 до 16°С. Това може да се осигури, чрез покривните апарати RoofVent и TopVent, които следят температурата в халето чрез монтираните в него датчици за температура и автоматично поддържат минимална мощност, която да осигури желания диапазон на температурата. Важен фактор е и височината на халето, тъй като температурата на по-високите рафтове в халето е по-висока. Обикновено чрез системите на Hoval и патентования въздушен разпредел Air-Injector®, с който са оборудвани всички покривни апарати, тази разлика е само 1°С на всеки 10 метра. Ако например се фиксира температура в работната зона 8°С, то на 10-тия метър в халето температурата ще е 10°С, на 20-тия 11°С.  На това трябва да се обърне особено внимание, за да не се превиши температурата по високите рафтове и в едновременно с това да не е прекалено ниска температурата на долните рафтове и зоната с хора.

Спазване на максимално допустимите температури (особено през летния режим)

климатична система за логистични халетаПри съхранение на храни или фармацевтични продукти, най-често се изисква температура в склада да е под 25°С. Тук от особено значение е стратификацията на температурата по височина да бъде правилно разпределена. Топлият въздух винаги ще се движи нагоре и това ще доведе до опаснот от затопляне на горните рафтове, докато долните се поддържат в подходящата температура. Именно тук идва отново предимството на покривните апарати RoofVent и TopVent, които плавно разпределят температурата и може да бъде нагласена температура на долните рафтове да бъде 23-24°С, а на горните рафтове 24-25°С в зависимост от височината им. 
За целта покривните апарати, които са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, разпределят въздуха високо горе, разпръсквайки го като в една равнина, тъй като той е по-студен от стайната температура, той плавно пада надолу, обтичайки равномерно всички стелажи, рафтове и редове. Апаратите циркулират въздуха като засмукват въздуха от помещението. Това кара потокът от топъл въздух да се отива нагоре, засмуква се от апаратите, охлажда се и отново слиза надолу(някои са на пълна рециркулация, други на смесен режим, трети изцяло на пресен въздух).

Спазване на минимални и максимални температури

Ако е необходимо да се спазва долна и горна температурна граница , вертикалният градиент на температурата е от решаващо значение. Ако стоките трябва да се съхраняват при температура между 18 и 21°С (3°С) – височината на залата трябва да бъде съобразена така, че разликата между първия посления метър по височина да не бъде по-голяма от 3°С. Ако допуснем, че халето е високо 20 метра, то тогава стратификацията по височина не трябва да надвишава 0,15°С/m.

Това е изключтелно лесно с покривните апарати RoofVent и TopVent, тъй като още при проектирането на вентилационната и климатична система, височината и температурните режими са взети под внимание. Избират се правилния брой апарати, разпределят се на равномерни разстояния под покрива. Режимът им на работа се настройва за конкретните параметри – височина на залата, температура в работната зона, следи се както температурата долу, така и горе, за да се осигури най-добрия режим и циркулация на въздуха.

Централизирана срещу децентрализирана вентилация и климатизация

Един от най-важните фактори в складовите и логистични халета е пространството. Осигуряването на повече пространство за съхранение на стоките е от изключително значение за бизнеса. Именно за това децентрализираните системи на Hoval се явяват най-добрият възможен избор. Те се монтират високо на покрива, в зависимост от модела могат да бъдат на покрива (с тяло отгоре и от долу) или само под подкрива. Това спестява ценно пространство и не пречи на кранове, телфери и други подемни системи в халето. Също така те осигуряват зониране на халето и поддържане на различни параметри в различните складови зони, дори това да е един общ голям обем. Това е възможно, благодарение на това, че всеки апарат е автономен и поддържа зададените параметри в своята зона. Един апарат може да покрие площ от 200 кв.м до 1000 кв.м площ. Гъвкавостта им позволява също и при бъдещи реконструкции и преустройство на халето, те да бъдат препрограмирани или просто преместени или заменени с нови, само там където е необходимо. Това е изключително важен фактор, тъй като централизираните системи не могат да бъдат надграждани и променяни.

климатична система за логистични халетаАпаратите RoofVent са оборудвани с високоефективен топлообменник и използват висока степен на рекуперация, за да постигнат най-добрите условия за съхранение с най-минималните разходи. Те винаги работят в режим на 100% пресен въздух, като при определени летни условия, например вечер и нощем, могат да осигурят и безплатно охлаждане с free cooling. Покривните апарати TopVent  могат да бъдат само на рециркулация или да работят в смесен режим с рециркулация и пресен въздух. Това позволява те да бъдат гъвкав избор за разпределяне на мощността за отопление и охлаждане в халето. Те идеално допълват система от няколко RoofVent апарата. Апаратите са оборудвани с патентования въздушен инжектор Air-Injector®, това спомага за най-доброто разпределяне на въздуха в целия обем по площ и височина, спестява излишни дълги и големи вентилационни канали под покрива и осигурява най-добрата стратификация на температурата по височина. Завидните само 1°С на всеки 10 метра височина.

Системите могат да бъдат на вода или на директно изпарение. Апаратите с водни топлооменници, лесно се свързват с двутръбна или четиритръбна система с котел, термопомпа, чилър. Системите на директно изпарение са изключителни тъй като те не само са децентрализирани, но и напълно автономни. Те спестяват не само въздуховодните канали под покрива, но и тръбна разводка.

В практиката децентрализираните системи на Hoval са спечелили доверието на световно известни логистични и производствени компании. Вече близо 10 години Hoval е станал символ на усъвършенствано, ефективно и качествено решение за всички големи еднообемни сгради.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *