Филтър

Бранш

Фирми

Габиони от двойно усукана мрежа


   +359 888 350038; +359 888 370071
Габиони

Габионите са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води.

Основното приложение на габионите е главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения, укрепване на склонове и свлачища, укрепване на диги, реки и канали, употреба в пътното строителство.
Габионите се произвеждат от двойно усуканата (хексагонална) мрежа съгл. ЕN 10233-3.

Характеристики:
Диаметър на телта: от 2,7 mm до 3,00 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за ъгловите телове, съгласно ЕN 10218-2.
– Издръжливост на опън: 380-500 N/mm2
Покритие: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275 гр./м2
Растер: 8х10 см
Подробна информация от производителя

Габиони


Други продукти от ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД

Виж Всички продукти на фирмата »