Филтър

Бранш

Фирми

Габиони


ПРОДУКТ НА: СТРИМОНА ЕООД
   +359 745 69600 тел. офис София Тел: +359 2 8552196
Габиони

Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата.
Габионите от СТРИМОНА се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност .
Габионите се произвеждат от двойно усукана /хексагонална/ мрежа съгласно EN 10233-3.

Габиони

Вписват се изключително добре в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.

Предимства на габионите:

  • Минимална работа по подготовка на основните съоръжения
  • Опростена конструкция
  • Не изисква квалифицирана работна ръка при монтаж
  • Не изисква направата на нови дренажни устройства /системи/, защото габионите
  • Лесни за инсталация конструкция и са изключително добри за бърза стабилизация на земни повърхности и дренаж на водите.

Други продукти от СТРИМОНА ЕООД

Виж Всички продукти на фирмата »