Филтър

Бранш

Фирми

Кухинообразувател за олекотяване на стоманобетонни конструкции


ПРОДУКТ НА: КОБАУ ООД
   
Кобау-кухинопреобразувател

Системата за олекотяване на стоманобетонни конструкции е разработена в Германия и е в експлоатация, повече от двадесет години.

Кухинообразувателите се имплементират на етап проектиране, като пресмятането е изключително опростено.
Изчисленията за работа с телата се извършват изключително бързо и безпроблемно от всеки един инженер или проектант.
Телата позволяват оптимизация и редуциране с до 35% от общото количество използвани бетон и арматура.

Напълно съвместим с най-широко разпространените класове бетон, продуктът безпроблемно спестява до 42 кг тегло във всяко едно тяло.

Пълна спецификация на продукта.