Филтър

Бранш

Фирми

Мрежи за укрепване


ПРОДУКТ НА: СТРИМОНА ЕООД
   +359 745 69600 тел. офис София Тел: +359 2 8552196
Мрежи за укрепване

Мрежите за укрепване защитават странични повърхности с голям наклон, контролират ерозирането на земята, стабилизират земни повърхности и укрепват скатове.
Предпазните мрежи от СТРИМОНА, защитават от каменопад и контролират течението и дренажа на повърхностните води.

Мрежите за укрепване намират приложение, главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения.


Други продукти от СТРИМОНА ЕООД

Виж Всички продукти на фирмата »