Филтър

Бранш

Фирми

Porotherm 38 N+F Comfort Керамичен блок


ПРОДУКТ НА: ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД
   +359 2 8066 777
Бранш: Стени
Тухли Porotherm 38

Керамични блокове (тухли) с кухини Wienerberger Porotherm 38 N+F Comfort, с високи топлоизолационни характеристики. Тухлите Porotherm 38 N+F Comfort се изпълняват за еднослойни стени без необходимост от полагане на допълнителна топлоизолация. 
Керамичните блокове с кухини Винербергер Porotherm 38 N+F Comfort отговарят на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида от 38 см.

Характеристики на тухла Винербергер Поротерм 38 N+F Comfort
Дебелина на стената – 38 см
Количество разтвор – 70 л/м3
Плътност – 600 kg на m³
Размери на Porotherm 38 N+F Comfort (ДxШxВ в mm) – 250 x 380 x 238
Тежина – 14,5 кг.
Топлопроводимост 0.108 λ10 dryW/mK
Шумоизолация 42 децибела (dB)
Издръжливост на натиск – 7,5 (N/mm²)


Други продукти от ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД

Виж Всички продукти на фирмата »