Търгове

Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик” за срок от 24 месеца

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пазарджик към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Получен на: 16-07-2018
Краен срок: 10-08-2018