Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап

Възложител: Община Петрич
Описание:

Демонтаж на съществуваща дограма по фасади – 669,46 кв.м., Демонтаж на интериорни врати – 763,02 м2, Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 559,93 м2, Доставка и монтаж на алуминиева дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 63,78 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K за входните противопожарни врати с антипаник брави – 64,35 м2, Доставка и монтаж на PVC дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 143,91 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 181,26 м2., Доставка и монтаж на алуминиеви интериорни врати – 478,10 м2, Вътрешнообръщане около дограмата, ширина до 15см включително шпакловка и ръбохранител – 2032,40 м, Подмяна на вертикалните щрангове и подвързващата арматура към тях за Блок В – Г 1 – 1150 м, Изграждане на нова абонатна станция в сутерена на блок Г 1.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
(850692)