Търгове

„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи тунели,които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T)

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Получен на: 21-03-2018
Краен срок: 21-05-2018

„Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Получен на: 21-03-2018
Краен срок: 26-04-2018

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, Продължава в Поле II.1.4

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Получен на: 30-01-2018
Краен срок: 08-03-2018