Подобряване на енергийната ефективност на 79 СОУ „ИНДИРА ГАНДИ“ гр. София

Възложител: Столична община - Район "Люлин"
Описание: Предметът на обществената поръчка e „Подобряване на енергийната ефективност на 79 СОУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“.
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (828888)
(858573)