Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, Община Горна Малина, Област София

Възложител: Община Горна Малина
Описание: ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e „Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, Община Горна Малина, Област София“.
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
(843294)