Най-ново от видео зоната

Пробиване на отвори в стоманена плоча

Пробиване на отвори в стоманена плоча

Автор СТРИМОНА ЕООД

Механична металообработка в производствената база на СТРИМОНА.

Пробиване на отвори в стоманена плоча - част от конструкцията на най-високата сграда в България - Скай Форт.

@strimonagroup

Филтър

Фирми

Браншове

Видео зона