РЬОФИКС ЕООД

Началото на РЬОФИКС е поставено с хастарните мазилки и хоросани. Днес към стандарта за качество на RÖFIX принадлежат над 200 продукта, които са предназначени за специфичните области на употреба за ново и старо строителство.
ЛокацияСептември 4490
ул. Спартак 10
Основен сайт
Телефони+359 34 40 59 00
Факс+359 34 40 59 39
Описание на дейността

Компанията RÖFIX се презентира в дванадесет европейски държави, като комплексен представител, надежден партньор за изпълнителите и крайните клиенти в строителния бранш.

Филиалите на RÖFIX обхващат Средна и Южна Европа. С производствените си предприятия и търговски представителства компанията покрива голяма част от пазара.
С иновативните си продукти, висока прецизност, качество и постоянно нарастваща  организация Рьофикс успя да завоюва нови територии на пазара.

Също така в областта на комуникационните технологии RÖFIX винаги е в крак с времето. Отвори интернетпортал, в който клиентите и сътрудниците имат достъп до данни със специфичната информация.

За Рьофикс от огромно значение е обучението на хората. RÖFIX интензивно се занимава с темата за професионалното развитие и има добре структурирана програма за обучение и допълнителна квалификация. 

Мото на Рьофикс

Пред строителството се поставят все по-големи изисквания.

Както от страна на строители, инвеститори и надзорни служби, така и от необходимостта за опазване на околната среда и настоящето икономическо развитие

Днес ние Рьофикс предлага система от иновативни продукти, които отговарят в максимална степен на техническите, екологичните и икономическите изискваниято.

Ние даваме импулси за една активна политика в интерес на строителния бизнес.

Ние се виждаме в ролята на посредник между носителите на политически решение и нашите партньори в строителството – от архитектите, през строителите и накрая частния строителен предприемач.

И занапред ние ще бъдем един силен партньор, на който може да разчитате.